Dabas objekti

APSKATEI

Lielauces ozolu aleja

Ozolu alejā uzkartēti 76 dobumaini koki. To vidējais vecums ir 180 gadi, vidējais augstums 16,7 m. Alejai raksturīgi vairāki pārrāvumi, galvenokārt pie mājām. Vietām zudušo koku vietā ieauguši jauni. Dobumi ir daudzveidīgi gan novietojuma, gan izmēru ziņā – pieejami mazi, spraugveida un ļoti lieli dobumi.

2021.gadā Lielauces centrā atrasti 13 jauni valsts nozīmes dižkoki. Tie praktiski visi atrodas alejā Lielauces parkā – ceļa malā no Pils virzienā uz Īli. 11 melnalkšņi alejā, Lielauces parkā, viena liepa – turpat, un viena zirgkastaņa Lielauces centrā pie dīķa. Visiem ir pieliktas ozollapas zīmītes. Tāpat atrasti 4 potenciālie dižkoki – koki, kuriem pietrūkst 10% vai mazāk no apkārtmēra, lai tie būtu valsts nozīmes dižkoki – 3 melnalkšņi un viena liepa – visi Lielauces parka melnalkšņu alejā.

Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un AS Latvijas Valsts meži valsts ceļu tīklā 2021. – 2023.gadā tiks sakārtotas astoņas aizsargājamās koku alejas. Projekta ietvaros tiks sakopta arī Lielauces ozolu aleja pie autoceļa Dobele–Īle–Auce (V1128) (29,18.- 31,00.km).

Darbi tiks veikti Kohēzijas fonda projekta Nr.5.4.3.0/20/I/001 “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” ietvaros. Kokiem alejās tiks veidoti un sakopti koku vainagi, izzāģēti liekie un sausie zari, lai paildzinātu koku mūžu un saglabātu veco koku ainavisko vērtību. Ja tiks konstatēts, ka kāds koks ir gājis bojā, to aizvietots ar jaunu lielstādu.

 

X: 431829, Y: 6264045 Lat: 56.5158551, Lon: 22.8921235