Notikumi

Lielauce

Lielaucē ir apzināti vēl 14 dižkoki. Aizsargājamo koku sarakstā un Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā ozols.lv jaunpienācēji ir: parastā zirgkastaņa (pirms dīķa pagriezienā pa labi), četri melnalkšņi ceļa malā no Lielauces centra uz Īli, divas parastās liepas pie “Zītaru” mājām, divi sarkanie ozoli un  kalnu kļava pils parkā, kā arī četri sarkanie ozoli uz lauka un “Zīles” māju pagalmā.

Tieši sarkanie ozoli atgādina vēsturi, ka no Lielauces muižas atsevišķs kariešu ceļš veda uz Lēnes pusmuižu. Vecajās kartēs iezīmēts tiltiņš, kur tas joprojām ir pār caurteku uz taku pa ceļam uz “Jautro odu”, tālāk uz Zīļu mājām, gar “Grīvu” īpašumu virzienā uz “Aizkalniem”, bet tad tas nogriežas pa kreisi uz Lēnes pusmuižu, tagadējiem “Bērzaižiem”.

Visus šos kokus apzinājusi un atzīmējusi Lāsma Veilande. Divas liepas Dabas aizsardzības pārvaldei pieteicis Ivars Bušmanis, bet parasto kļavu pie ezera “Kastaņu” īpašumā kāds vasarā atzīmējis DDPS “Ozols”. 15. februārī visus kokus apsekojusi un atzinusi par dižkoku parametriem atbilstošiem Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas vecākā eksperte Vita Caune.

Kā jau iepriekš rakstījām, 2021.gadā Lielauces centrā atrasti 13 jauni valsts nozīmes dižkoki. Tie gandrīz visi atrodas alejā Lielauces parkā – ceļa malā no Pils virzienā uz Īli. 11 melnalkšņi alejā, Lielauces parkā, viena liepa – turpat, un viena zirgkastaņa Lielauces centrā pie dīķa.

Visiem ir pieliktas ozollapas zīmītes, kas liecina par dižkoka aizsargājamo statusu.

Lāsma Veilande