Notikumi

Lielauce

Pirmoreiz pēc otrā pasaules kara Lielauces baznīcas mūros notika kāds pasākums – Baltā galdauta svētki, ko pārgājiena “Ceļojums Lielauces senvēsturē” noslēgumā rīkoja biedrība “Lielauces attīstībai”.  Pavisam baznīcā pulcināja 45 interesentus, starp kuriem lielaucnieki bija mazākumā, vien ceturtā daļa.

Kā jau pienākas biedrības pasākumos, tas aizsākās ar Intas Reisas un Anita Darģes dziedāto dziesmu dzērvei. Ivars Bušmanis klātesošajiem atgādināja, ka nupat esam nogājuši to ceļu no “Klatēm”, kurās dzimis Indriķis Jurevics, līdz baznīcai, kurā viņš bija draudzes priekšnieks. Šo ceļu viņš gāja katru svētdienu. “Klatēs” viņš nodzīvoja visu mūžu līdz pat 1949. gada 25. martam. “Tas ir cilvēks, kurš sevi pilnībā ziedoja Lielaucei – organizēja ugunsdzēsības un apdrošināšanas biedrības, vadīja teātri un kori, bija pirmais Lielauces pagasta vecākais pēc neatkarīgas valst nodibināšanas.Bija patērētāju un rūpniecības sabiedrības “Spars” direktors rīkotājs. Uz viņa iniciatīvu un pleciem 50 gadus balstījās Lielauces sabiedriskā dzīve, līdz 1949. gadā viņu 81 gadu vecumā izsūtīja uz Sibīriju”. Klātesošie godināja Indriķi Jurēvicu ar klusuma brīdi. Vairāk par viņu: https://lielauce.lv/laudis/lielauce-visvairak-darijusi/indrikis-jurevics/.

4.maija kluba vārdā lielaucniekus sveica bijušais Augstākās Padomes deputāts, vēsturnieks Andris Tomašūns. Viņš uzsvēra, ka Latvijas sabiedrība balstās uz vietējām kopienām. Sanākušajiem viņš nodziedāja sava vectēva strēlnieka dziesmu “Šie kauli, šī miesa”. Savukārt, Inta Reisa pārsteidza ar jaunu dziesmu – veltījumu Latvijai “Latvija, zemīte mana”. Tās pirmatskaņojumu izpildīja autore un Anita Darģe. Sanākušie ar dziesmu pretī sveica Intu dzimšanas dienā.

Šī pasākuma organizēšanā bija iesaistījušies daudzi biedri un atbalstītāji. Šoreiz visu organizējām saviem spēkiem un savām finansēm. Par ēdināšanu rūpējās Sanita un Renāte, kā viesmīles palīdzēja Astrīda un Maira. Par galdiem paldies Tautas namam, par soliem – Valērijam Hišovam. Paldies ziedotājiem Reisu ģimenei – Vilnim un Antrai! Materialo nodrošinājumu gādāja Raimonds, Arnis, Nauris. Paldies sagādniekiem Vilnim, Sanitai, Renātei un Tijai. Baznīcu izpušķoja Anita un Nauris. Paldies dziesminiecēm Intai un Anitai!

Par atklājumiem senvēstures ceļojumā – Lielauces nekropoli Skarē, par mācītāja Martini kapu, par zemgaļu parašām pirms 2000 gadiem – nākamajā publikācijā.

https://youtu.be/tdcAeCJeShQ

 

 

 

Fotogrāfijas dalībniekiem