Biedrība “Lielauces attīstībai” ir aktīvāko Lielauces pagasta ļaužu kopiena, kura nevēlas ļaut aiziet nebūtībā kādreizējai Lielauces godībai un kura saglabā kultūrvēsturisko mantojumu, un kura tur godā šodienas darba un talanta izcilību.

Biedrību nodibināja 23 biedri 2019.gada 29.martā. Ar biedrības statūtiem var iepazīties šeit. 2021.gada nogalē biedrībā ir 25 biedri. Biedrības valdē ir Ivars Bušmanis (valdes priekšsēdētājs), Sanita Fišere, Vilnis Darģis, Sintija Želve-Bergmane.

Biedrības mērķi ir kopienas un apkaimes attīstība – veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Lielauces pagastā un aktivizēt Lielauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Lielauces pagastā. Biedrība veicina tautas mākslas un nemateriālā mantojuma aizsardzību, vēsturisku notikumu pieminēšanu – ir organizēts Muižas vakars. Biedrība ir iesaistījusies muižas apbūves aizsardzībā, noturot divus objektus Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes aizsardzībā.

Tā īsteno Lielauces parka un citu sabiedrisko teritoriju uzkopšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas programmas, organizē sabiedriskās vides sakopšanas talkas. 2021.gadā noorganizētas piecas talkas pie Lielauces baznīcas apkārtnes sakopšanas, novācot apaugumu un gruvešus.

2021.gadā pie baznīcas organizēta Baznīcu nakts, kurā interesentus iepazīstināja ar Lielauces baznīcas vēsturi un korāļiem, kas skanējuši šai baznīcā.

Pēc biedrības iniciatīvas un meta labiekārtots pagasta centrs, uzstādot uz akmens Dzērves skulptūru.

Vairāki pasākumi organizēti sadarbībā ar Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu: Auces novada Barikāžu atceres 29.gadadienas pasākums, Lielauces muižas vēstures izzināšanas vakars, Lielauces labāko ļaužu apbalvošana “Gada Lielaucnieks” ceremonijā. Fotoizstādes “Lielauces muiža”, “Lielauces pagastam 100”.

Īstenots LEADER projekts – Lielauces centra daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana un tas tiek uzturēts.

Biedrība vēstures izpētē gājusi divus ceļus: izpētījusi Lielauces pagasta tautastērpa vēsturi 19.gadsimta otrajā pusē un pastāvīgi nodarbojas ar Lielauces muižas un pagasta vēstures izpēti. Tā 2020.gada 12.septembrī organizēja Muižas vakaru.

2021.gadā veica pētījumu par tautastērpu uz Zemgales un Kurzemes kultūrvēsturisko zemju robežas, ar ko dalījās Latvijas mēroga speciālistu seminārā, ko organizēja biedrība.

Savāktie materiāli izmantoti šai mājas lapai vēstures sadaļā un LIelauces šķirkļiem – informācijai tūrisma gidiem.

Par mums raksta: https://zemgalesia.lv/lielauce-dara-un-izdara/

Biedrības organizētie pasākumi

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts

Baznīcu naktī 2021. gada 29.maijā Ivars Bušmanis iepazīstināja ar tās kalpošanas laiku Lielauces...

read more
Gada Lielaucnieks

Gada Lielaucnieks

Balvu “Gada lielaucnieks” 2019.gadā izveidojusi un turpmāk ik gadus piešķir biedrība “Lielauces...

read more
Muižas vakars

Muižas vakars

2020.gada 12.septembrī tika organizēts Muižas vakars. Pusstundu pirms tā biedrības valdes loceklis...

read more