Biedrība “Lielauces attīstībai” ir aktīvāko Lielauces pagasta ļaužu kopiena, kura nevēlas ļaut aiziet nebūtībā kādreizējai Lielauces godībai un kura saglabā kultūrvēsturisko mantojumu, un kura tur godā šodienas darba un talanta izcilību.

Biedrību nodibināja 23 biedri 2019.gada 29.martā. Ar biedrības statūtiem var iepazīties šeit. 2024. gada sākumā biedrībā ir 30 biedri. Biedrības valdē ir Ivars Bušmanis (valdes priekšsēdētājs), Sanita Fišere, Vilnis Darģis, Renāte Kalniņa un Raimonds Vernis.

Biedrības mērķi ir kopienas un apkaimes attīstība – veicināt pilsoniskas sabiedrības veidošanos Lielauces pagastā un aktivizēt Lielauces pagasta iedzīvotājus savas dzīves vides uzlabošanai, veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un tūrisma attīstību Lielauces pagastā.

Pēc biedrības iniciatīvas un meta labiekārtots pagasta centrs, biedrība 2021. gadā organizēja līdzekļu vākšanu un uzstādīja uz akmens Dzērves skulptūru, kas kļuvusi par pagasta simbolu. Biedrība ir aicinājusi visus lielaucniekus atsaukties iniciatīvai “Dzērvi katrā pagalmā”. Vairāk: https://lielauce.lv/garamantas/dzerve-pagasta-simbols/

Biedrība iniciējusi un kopš 2019. gada organizē Lielauces labāko ļaužu apbalvošanas ceremoniju “Gada Lielaucnieks”, kurā tiek atzīmēti tie, ka izcēlušies četrās nominācijās: “Gada iniciatīva”, “Gada labdaris”, “Gada uzņēmējs” un “Par mūža ieguldījumu”. Vairāk https://lielauce.lv/gada-lielaucnieks/.

Biedrība veicina tautas mākslas un nemateriālā mantojuma aizsardzību, vēsturisku notikumu pieminēšanu. Biedrība ir iesaistījusies muižas apbūves aizsardzībā, noturot divus objektus Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes aizsardzībā. Apzināti un uzrādīti vairāki dižkoki, uzmērīts Skares dižakmens.

Tā īsteno Lielauces parka un citu sabiedrisko teritoriju uzkopšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas programmas, organizē sabiedriskās vides sakopšanas talkas. Kopš 2021.gada aprīļa noorganizētas 10 talkas pie Lielauces baznīcas, sakopjot apkārtni, novācot apaugumu un gruvešus. Zibakcijā iestādīti krokusiņi pie Dzērves skulptūras.

Biedrība organizē daudzveidīgus, līdz šim nebijušus pasākumus: Koncertu uz ezera, Sēņu dienu, Ēnu teātri, spiningošanas sacensības, ekskursija Lielauces muižas parkā par dendroloģiskajām vērtībām. Katru vasaru biedrības biedri pulcējas Dārza svētkos.

Biedrība aktīvi piesaista ziedojumus vienreizējām aktivitātēm – Lielauces baznīcass talkām, Dzērves skulptūrai centrā, amūriem Lielauces muižas dīķī. Ik gadus Ziemassvētku ziedojumu akcija trūcīgo ģimeņu bērniem. Pagasta ļaužu viedokļu noskaidrošanai par atsevišķiem jautājumiem biedrības valdes rīko aptaujas.

2021. gadā pie baznīcas organizēta Baznīcu nakts, kurā interesentus iepazīstināja ar Lielauces baznīcas vēsturi. 2022. gadā īstenots VKKF projekts “Lielauces baznīcas mūru iekonservēšanas priekšizpēte”. 2023. gadā biedrība īstenoja Valsts Kultūrkapitāla “Zemgales vēsturiskās kultūras programmas 2023” projekts “Lielauces baznīcas kultūrvēsturiskā nozīme”, kura ietvaros Ivars Bušmanis sniedza priekšlasījumu par Lielauces baznīcas vērtībām, tika atskaņoti Lielauces baznīcā dziedātie korāļi, izstādītas vēsturiskās fotogrāfijas, uzstādīts  tūrisma informācijas stends pie Lielauces baznīcas un atvērta baznīcas sadaļa mājaslapā. Par pasākumu: https://lielauce.lv/baznicas-priekslasijums/

Vairāki pasākumi organizēti sadarbībā ar Auces novada pašvaldības līdzfinansējumu: Auces novada Barikāžu atceres 29.gadadienas pasākums, Lielauces muižas vēstures izzināšanas vakars,  fotoizstādes “Lielauces muiža”, “Lielauces pagastam 100”, “Lielauces ļaudis pirms 100 gadiem”, “Lielauces baznīca”.

Īstenots LEADER projekts – Lielauces centra daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana un tas ir lielākais līdz šim īstenotais projekts. Biedrības piecos darbības gados kopējie  ieņēmumi ir 35 462 eiro, tai skaitā dažādos projektos piesaistītie līdzekļi –  30 511 eiro.

Biedrība izpētījusi Lielauces pagasta tautastērpa vēsturi 19. gadsimta otrajā pusē, un pēc šiem paraugiem tika izgatavoti skatuves tērpu deju kopai “Klabdancis”.

Biedrības vadītājs Ivars Bušmanis pastāvīgi nodarbojas ar Lielauces muižas, pagasta un baznīcas vēstures izpēti, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma – folkloras, grāmatu apzināšanu. Turpmākā izpēte tiks vērsta arī uz senvēsturi (kapulaukiem), ķieģeļu cepli, kā arī jaunāko vēsturi – kolhozu laikiem Lielaucē. Savāktie materiāli izmantoti šai mājas lapai vēstures sadaļā un Lielauces šķirkļiem – informācijai tūrisma gidiem.

2021. gadā veica pētījumu par tautastērpu uz Zemgales un Kurzemes kultūrvēsturisko zemju robežas, ar ko dalījās Latvijas mēroga speciālistu seminārā, ko organizēja biedrība.

Biedrības organizētie pasākumi

Baznīcu nakts

Baznīcu nakts

Baznīcu naktī 2021. gada 29.maijā Ivars Bušmanis iepazīstināja ar tās kalpošanas laiku Lielauces...

read more
Muižas vakars

Muižas vakars

2020.gada 12.septembrī tika organizēts Muižas vakars. Pusstundu pirms tā biedrības valdes loceklis...

read more