Lielauces baznīcas talkas

Lielauces baznīcas talkas

Lielas Talkas dienā – 2021.gada 24.aprīlī padarījām necerēti daudz, jo ar savu traktortehniku palīgā atnāca lauksaimnieki brāļi Aigars un Raimonds Verņi, kuri ar tehniku novāca gruvešus baznīcas ārpusē un izlīdzināja zemi. Pārējie 28 talcinieki zāģējām...
Autostāvvietas izveide pie “Niedrām”

Autostāvvietas izveide pie “Niedrām”

Pēc biedrības iniciatīvas mājas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Niedras” startēja Auces novada pagalmu labiekārtošanas programmā. Vispirms Sintija Želve-Bergmane sasauca iedzīvotāju sapulci, un saņēmusi pilnvarojumu autostāvvietas ierīkošanai vērsās Auces novada...
Rallija Tukums-Auce kontrolpunkts

Rallija Tukums-Auce kontrolpunkts

Piedalījāmies kaimiņu biedrības “Sociālo inovāciju centrs” organizētajā Ziemassvētku labdarības rallijā “Tukums-Auce”, kurā nodrošinājām divus kontrolpunktus. Viens ir izzinošais uzdevums Lielauces ķieģeļu ceplī (cik stīpu ir skurstenī?) un otrs dubultais...
Centrālā laukuma izbūve

Centrālā laukuma izbūve

Lielauces pagasta un ciema vizuālais centrs un vienlaikus Lielauces pagasta vizītkarte ir laukums starp Lielauces Tautas nama un pagasta pārvaldes ēku, Lielauces pansiju un Bēnes RPB veikalu. Tas atvērts pret Lielauces muižas apbūvi. 2019.gadā Lielauces pagasts kopīgi...
Iekšpagalma labiekārtošana

Iekšpagalma labiekārtošana

Auces novada Lielauces centra triju daudzdzīvokļu māju pagalms nemainīgi tāds bijis kopš uzbūvēšanas – kolhoza laikā celtas mājas, ārpusē asfaltēti pievedceļi mašīnām, māju vidū reti pļauts zāliens. Pāri zālienam stiepās iedzīvotāju vajadzību iestaigātie “skudru...
Gada Lielaucnieks

Gada Lielaucnieks

Balvu “Gada lielaucnieks” 2019.gadā izveidojusi un turpmāk ik gadus piešķir biedrība “Lielauces attīstībai” par īpašiem nopelniem aizvadītā gada laikā. Biedrība – uz Latvijas Valsts svētkiem – uz Latvijas Republikas proklamēšanas dienu 2019. gadā aizsāka jaunu...