Vilis Steineks

Vilis Steineks dzimis 1681. g. Zemgalē, Lielaucē. 21 gadu vecumā Steineks iestājās Karalauču universitātē un studē teoloģiju deviņus gadus līdz 1710. gadam. Pēc Ziemeļu kara starp starp zviedriem un krieviem un mēra uzliesmojuma Vili Steineku ieceļ par Jelgavas lauku draudzes mācītāju, Sv. Annas baznīcā. Draudzē pirmais latviešu tautības mācītājs darbojas neilgu laiku, un pēc tam viņš pārceļas uz Tukumu.

Steineks bijis patriots, kurš dziļi skumst par Kurzemi, kura atrodas sveštautiešu varā. Viņš bez cenzūras atļaujas 1730.gadā liek iespiest galma grāmatu iespiedējam pagaru dzejoli, kurā viņš rāda, cik smagi dzimtbūšana nomāc zemi. Zemnieks var atļauties ēst tikai “asaru maizi”. Kurzeme “savas acis ir izraudājusi līdz aklumam”. Dzejoli autors noslēdz ar atriebības dieves Nemezīdas vārdiem muižniecībai:

“Nolādēts čūsku dzimums,

Tu trijlapis no ellēm spožām

Velcies prom, jo beidzies ir tavs laiks

Tu diezgan esi jau ar viltu savu

Te baudījis pasaules slavu,

Nu atliek sēra dzelme

Un viņas liesmu svelme,

Tas ieguvums tavs — elles tvaiks.

Par šo darbu Jelgavas konsistorijas tiesa Steineku sodīja ar 20 dālderiem un atstādināja 4 nedēļas no mācītāja amata. Vilis Steineks mira Tukumā 1735. gadā.