Notikumi

Lielauce

Nedēļu pirms Jāņiem – svētdien, 16.jūnija pusdienlaikā – pie Lielauces tautas nama notika ielīgošanas koncerts, ko noorganizēja tautas nama vadītāja Dace Čunka. To apmeklēja ap četrdesmit lielaucnieku.

“Saulgriežu laiks ir, kad īpaši jūtams ­– esam dziedātāju tauta. Ar dziesmām kļūstam vienoti un lolojam sevi, savus tuvākos, savu apkārtni. Bieži vien dziedot kļūst vieglāk un gaišāk. Jāņu dziesmas ir mūsu zemes skaidrā valoda. Līgosim, lai auglības svētība nāktu pār mūsu zemi, cilvēkiem, lopiņiem, lai dotu mums skaidru skatu un drošu prātu. Katra līgotne ir kā maza buramdziesmiņa, kas īstā laikā un vietā nodziedāta nes milzu svētību,” tā ielīgošanas koncertu aizsāka Auces folkloras kopas “Līgotne” vadītāja Ināra Rumba un folkloristi nodziedāja “Līgojati, līgojati! Sanācieti, Jāņa bērni!” Sasaukti atnāca Lielauces deju kopa “Klabdancis” un nodejoja nosaukumu devušo deju.

Folkloras kopa pievērsās saulgriežu laika maģiskajam spēkam – ūdenim, kam par godu pušķoja avotu, zāļu plūkšanai, trejdeviņu ziedu vākšanai meitas vainagam.  Šīm nodarbēm skanēja dziesmas “Jāņu mātes pagalmā”, “Dārga, dārga tā zālīte” un “Visa laba Jāņu zāle”. Savukārt latviešu svētajiem kokiem – ozolam un liepai aucenieki nodziedāja “Ozoliņi, ozoliņi”. Un tad nāca “Klabdancis” ar jestro deju “Aiz kalniņa dūmi kūp”, ko nepilna mēneša laikā bija iestudējuši Kristīnes Barvidas vadībā. (Vairāk par “Klabanci” – Klabdancis – Lielauce)

Sekoja apdziedāšanās dziesma un kopīga rotaļa “Dimdaru, damdaru”, kurā iesaistījās arī koncerta apmeklētāji. Un tad – deja “Dzirnavniece Zemgalē” Lielauces deju kopas izpildījumā. Koncerts noslēdzās ar stipro buramvārdu dziesmu “Lai bij’ vārdi kam bij’ vārdi, Man pašami stipri vārd’”, ko lielākā daļa dziedāja līdz. Noslēgumā sanākušos jāņūbērnus uzcienāja ar sieru.

Evijas Želves-Šlauderes video, Jūlijas Hišovas foto.