Notikumi

Lielauce

Sestdien, 25. februārī, notikušajā folkloras vakarā “Atdzimis Lielaucē” ar trim dejām uzstājās arī Lielauces tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (VPDK) “Klabdancis”. Tā bija pirmā uzstāšanās pēc pandēmijas uzspiestās pauzes un pirmais koncerts jaunajos Lielauces tautas tērpos.

“Klabdancis” nebija dejojis vairāk nekā gadu.  Pērn bija vairākkārtēji mēģinājumi tā darbību atjaunot, taču tas neizdevās. Iemesls ļoti vienkāršs un birokrātisks – apvienotajā Dobeles novadā pastāvēja prasība deju kolektīviem startēt astoņu pāru sastāvā. Taču “Klabdancim” jau kopš tā dibināšanas desmit gadu laikā nebija izdevies sapulcināt vairāk par sešiem pāriem. Pērn augustā  VPDK dalībnieki,  vadītāja Alda Balode un Lielauces Tautas nama vadītāja Dace Čunka nosūtīja kopīgu vēstuli Dobeles novada deputātiem un Kultūras pārvaldes vadītājai Nadeždai Čerpakai ar lūgumu amatiermākslas darbības un finansēšanas nolikumā paredzēt nepilna deju kolektīvu sastāvu. Kolektīvs saņēma Kultūras pārvaldes vadītājas izpratni un Dobeles novada domes priekšsēdētāja Ivara Gorska atbalstu, ka tautas namos, kur nav citu kolektīvu un kur nav iespējams izveidot astoņu pāru kolektīvu, drīkstētu pastāvēt arī nepilni deju kolektīvi.

Kopš gada sākuma Lielauces deju kolektīvs mēģinājumos reizi nedēļā gatavojās folkloras vakaram, bet tuvojoties koncertam – pat divas reizes nedēļā. Folkloras vakaram no jauna tika iestudētas divas dejas – Vispārējo Dziesmu un deju svētku repertuārā esošā deja “Vidzemes jandāls” un Lielaucē pierakstītā vēsturiskā rotaļdeja “Zaglis”. Mainoties dejotāju sastāvam, repertuārā atjaunota meiteņu deja “Jumpraviņas”. Visas šīs trīs dejas 25. februārī nodejotas Lielauces tautas tērpos. Mēģinājumos un koncertā tās izdejoja: Anita Darģe, Abigeila Irmane, Neringa Krakauskīte-Berziņa, Mersedesa Marisa Verne, Baiba Volgaste, Sintija Želve-Bergmane, Valentīns Aščeulovs, Aivars Balodis, Ivars Bušmanis, Vilnis Darģis, Māris Latišs un Zigmārs Zizlāns.

Ineta Strazdiņa, Dobeles novada pašvaldības amatiermākslas kolektīvu koordinatore, uzrunājot folkloras vakara dalībniekus, novēlēja “Klabdancim”  izdošanos un gada laikā izaugt līdz astoņu pāru kolektīvam.

Pasākuma noslēgumā Ivars Bušmanis, gandarīts par kolektīva atjaunošanos, zāles priekšā teica, ka bija prieks dejot pašiem un prieks iepriecināt citus. Ko par to saka citi “Klabdanča” dalībnieki? Baiba: “Esmu ļoti priecīga, ka atkal varam dejot mājās, Lielauces tautas namā, savā mīļajā “Klabdancī”. Turklāt Lielauces tautas tērpos ir pavisam cita sajūta  izdejot sagatavotās dejas! To prieku un sajūsmu cerams ikviens saņēma koncertā no mums, jo mēs dejojām no sirds!” Sintija: “Klabdancis ir atdzimis! Eleganti un skaisti koncertā bija visi dejotāji – tagad vēl  dejas tikai slīpēt un šo latiņu celt augstāk! Lepojamies ar to, ko darām! Esam drosmīgi un vienoti, un dejot griboši! Lai “Klabdancis” rada prieku visiem! Domāju, ka mūsu vadītājai Aldai  arī lepnums mirdzēja acīs, redzot “Klabdanci” atkal dejojam uz skatuves! Un viņa bija tā, kas mūs atbalstīja, paldies viņai par to!”

Pēc pasākuma Alda Balode atklāja, ka bija uztraukusies un piedzīvojusi lielu stresu, bet pēc koncerta bijis patīkams atslābums: “Prieks par kolektīva dalībniekiem, ka mums izdevās. Tagad tik jāstrādā tālāk!” Viņa atzina, ka jau domā par nākamajām dejām, kuras iestudēt dažādās kolektīva dalībnieku kombinācijās. Pirmo no jaunajām dejām kolektīvs sāks mēģināt 10. martā.

Zigmāra Zizlāna foto