Deju kopa “Klabdancis”

Lielauce

Deju kopa “Klabdancis”

“Klabdancis” ir Lielauces tautas nama deju kopa, kuru kopš 2024. gada marta vada Kristīne Barvida. Kolektīvā dejo astoņas meitas un seši puiši (atnākšanas secībā): Baiba Volgaste, Zigmārs Zizlāns, Vilnis Darģis, Neringa Krakauskyte-Bērziņa (prezidente), Sintija Želve-Bergmane, Ivars Bušmanis, Anita Darģe, Valentīns Aščeulovs, Marika Timofija, Nauris Kalniņš, Roberts Bērziņš, Solvita Modra Dovnoroviča, Evija Želve-Šlaudere, Gabriela Briģe.

2022. gadā Tautas nams deju kopai pasūtīja Lielauces tautas tērpu, un Folkloras vakarā 2023. gada 25. februārī “Klabdancis” pirmoreiz uzstājās Lielauces vēsturiskajos tautas tērpos. Pēc 19. gadsimta otrās puses tradicionālo tērpu detaļām Lielaucē un kaimiņu pagastos tos izveidoja un tehniskās specifikācijas uzrakstīja biedrība “Lielauces attīstība”.

Pēc Tijas un Ivara Bušmaņu izveidotā dizaina IU “Novads” 2024. gada jūnijā  izgatavoja DK “Klabdancis” karogu. Pirmoreiz ar to kolektīvs devās gājienā Dobeles pilsētas 770 gadu jubilejā.

Deju kopu “Klabdancis” izveidoja 2011. gada rudenī pēc toreizējā Lielauces pagasta padomes priekšsēdētāja Gunta Bergmaņa iniciatīvas. Tautas nama vadītāja Dace Čunka uzaicināja kolektīvu veidot un vadīt Aldu Balodi, kura ar pārtraukumiem “Klabdanci” vadīja līdz 2024. gada janvārim.  Pirmajā koncertā 2011. gada Ziemsvētkos “Klabdancis” koncertēja piecu pāru sastāvā: Aivars Balodis un Baiba Volgaste, Guntis Bergmanis un Ingrīda Burkāne, Zigismunds Zizlāns un Jeļena Mikšta, Marina Šadrina un Aleksandrs Jefimovs, Daina un Arnis Krūzmaņi. Nākamajā gadā kolektīvam pievienojās Nataša Šadrina, Zigmārs Zizlāns un  Edgars Žukauskis, vēl pēc gada – Vilnis Darģis, pēc tam – Neringa Bērziņa un Ieva Valtere. Kopš 2012. gada “Klabdancis” koncertos uzstājas sešu pāru sastāvā. 

Koncerti ik gadus tika sniegti Līgo svētkos estrādē “Pie Jautrā oda”, LIelauces pils priekšā vai pie tautas nama, valsts svētkos un Ziemassvētkos, kā arī kaimiņu pagastos.

“Klabdanča” repertuārā bijušas šādas dejas: “Es nenācu šai vietā”,  “Jelgavas polka”, “Galdiņam bij četri stūri”, “Bobu dancis”, “Caur sidraba birzi gāju”, “Ačkups”, “Visu dienu jumi dzinu”, “Lai tā būda rūc”, “Kūmas”, “Tautas kadriļa”, “Jāņu diena”,“Kad rudzus pļauj”, “Es atradu garu pupu”, “Zoļa”, “Ziedi, ziedi, rudzu vārpa”, “Naujienas kadriļa”, “Kaņeku Jānis, kaimiņ Grieta”, “Pie jūriņas maliņā”, “Trejpolka”, “Ābrama polka”, “Kučieru polka”, “Dzirnavniece Zemgalē”, “Klabancis”, “Sešdancis”, “Maģais dancis”, “Vidzemes jandāls”, “Jumpraviņas”, “Kreicburgas polka”, “Kur tu iesi, ciema puisi?”, “O meitenes!”, rotaļdeja “Zaglis”.

 “Klabdancī” dejojuši (vismaz vienu koncertu, alfabēta secībā): Valentīns Aščeulovs, Aivars Balodis, Undīne Barvida, Leonīds  Barvidis, Guntis Bergmanis, Roberts Bērziņš, Gabriela Briģe, Ingrīda Burkāne, Ivars Bušmanis, Anita Darģe, Vilnis Darģis, Solvita Modra Dovnoroviča, Sanita Elferte,  Guna Eversone, Abigeila Irmane, Aleksandrs Jefimovs, Nauris Kalniņš, Neringa Krakauskīte-Bērziņa, Daina Krūzmane, Arnis Krūzmanis, Māris Latišs, Jeļena Mikšta, Mareks Mikšts, Marina Šadrina, Nataša Šadrina, Daiga Šīmane, Marika Timofija, Ieva Valtere, Simona Valtere, Marisa Mersedesa Verne, Baiba Volgaste, Toms Ziņģis,  Zigismunds Zizlāns, Zigmārs Zizlāns, Sintija Želve-Bergmane, Evija Želve-Šlaudere, Edgars Žukauskis.

Jaunajā 2024./25. gada sezonā deju kopa uzņems jaunus dalibniekus. Interesenti aicināti pieteikties pie kolektīva vadītājas Kristīnes Barvidas (22467422) vai tautas nama vadītājas Daces Čunkas (26566440).

Raksti par Deju kopa “Klabdancis”