Notikumi

Lielauce

Jau izdots Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora Agra Vilka rīkojums par Lielauces pagasta pārvaldes lietveža funkciju nodošanu bibliotekārei, – šādi iesākušās pašvaldības pārvaldības reformas mūsu pagastā. Sekos pagasta pārvaldes pārcelšana uz Auci.

Kā un kad Lielaucē tiks īstenota pašvaldības pārvaldības reforma, vaicāju Dobeles novada Domes priekšsēdētājam Ivaram Gorskim. “Tā vairāk ir saimnieciski organizatoriska reforma – tā lai mēs maksimāli noslogotu savus darbiniekus un strādātu maksimāli efektīvi. Šī pieeja attiecas arī uz pagastu pārvaldēm, kas varbūt arī sapurinās pašus pārvaldniekus, liekot viņiem paskatīties mazliet plašāk, pastrādāt vairāk,” tā to pamato Domes priekšsēdētājs.

“Arī par tehniskajiem darbiniekiem jādomā – ir tādi, kuri ir pilnībā noslogoti un pat pārslogoti. Bet ir daļa, kurai īpašas noslodzes nav. Pavērtējot dokumentu apjomu, kas jāapstrādā pagastu pārvalžu sekretāriem (lietvežiem), saprotam, ka lielākā daļa laika tiek pavadīta, kuru par lietderīgu nenosauksim. Dokumentu apjoms ir neliels,  bet stundas pavada, vairāk atsēžot. Tāpēc pagastos pārejam uz modeli, kas Lielaucei nav svešs, strādā ilgstoši un saskaņā ar kuru pagastu sekretāriem ir nepilna slodze (varētu būt 0,5 vai 0,6 slodzes, kas sadalītas uz četrām darbadienām), bet tā, lai iedzīvotājiem būtu pieejami dažādos laikos,” tā par pāreju uz nepilnu laiku Ivars Gorskis.

Šādi Lielauces pagasta pārvalde jau strādā vairākus gadus, taču tagad pieņemts pašvaldības lēmums lietveža funkcijas nodot Kultūras pārvaldes pakļautībā, respektīvi, bibliotekārei. Kāpēc tieši šāds risinājums?

“Šādu risinājumu piedāvā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), ka klientu apkalpošanas centru (KAC) un sekretariāta lomu var uzņemties bibliotēka. Pirmais pilotprojekts Latvijā notiek. Mūsu novadā šāds modelis jau gandrīz pusgadu darbojas Penkulē. Gana veiksmīgi. Tāpēc skatāmies, kur citur tehniskās un personāla iespējas ļauj šādu modeli ieviest. Jāsakrīt vairākiem apstākļiem: pirmkārt, tai jāatrodas cilvēkiem pierastā un ērti sasniedzamā vietā, otrkārt, ir iespējas šos abus amatus apvienot, un treškārt, šī darba veicējam ir jābūt spējīgam un apķērīgam. Nolemts šo modeli izmēģināt arī Lielaucē un Īlē. Jādomā, lai arī cilvēki nepaliek bez darba. Bēnē sekretāre aizgāja pensijā, Īles lietvede pārgāja strādāt uz Bēni un tas mums ļauj arī Īlē īstenot šo modeli. Ja šis modelis strādās un sabiedrība būs apmierināta, atstāsim to  darbojamies. Ja nestrādās vai būs problēmas – atgriezīsimies pie iepriekšējā,” atbild Domes priekšsēdētājs. Jāpiebilst, ka pārejas posmā līdz septembrim, kad sāks darboties apvienotās pārvaldes, Lielauces pagasta lietvedis turpinās veikt savus pienākumus.

Attiecībā uz pagastu pārvalžu apvienošanu ir nepieciešams jauns nolikums, kuru paredzēts virzīt uz Domes jūnija sēdi, informē pašvaldības vadītājs. “Paši pārvaldnieki atzīst, ka var strādāt vairāk, ražīgāk un savādāk.  Tāpēc gribam pārplānot pārvaldniekiem darāmos darbiņus: kurš par kuru teritoriju atbild un kādā veidā kurā teritorijā tiek organizēti saimnieciskā dzīve un tehniskie resursi. Runājot par Lielauci, esam pieņēmuši Auces pārvaldnieka Gunta Šēfera redzējumu, ka klāt pie Vītiņu un Vecauces pagasta varētu apsaimniekot arī Lielauci. Bet tad ir nepieciešams pārvaldnieka vietnieka postenis, kurš atbildētu par pagastiem. Sludināsim konkursu uz šo vakanci,” tā Ivars Gorskis. Guntis Šēfers telefonsarunā apstiprināja, ka gatavs pārvaldīt arī Lielauces pagasta teritoriju, ko labi pazīst un kurā arī agrāk, aizvietojot pārvaldinieku, ir veicis vairākus paliekošus darbus.

Attiecīgi kaimiņos būtu pārvaldnieka teritorija, kas aptvertu Bēni, Īli, Ukrus.

“Par tehniskajiem darbiniekiem runājot, iespējams, ka Lielauces vīriem vairāk būs jāpalīdz Bēnei, kur pietrūkst šo darbinieku. Jo Aucē šī tehnisko darbaroku bāze ir attīstīta,” pebilsts Domes priekšsēdētājs.

Ja rudenī Lielauces pagasta pārvaldes vairs nebūs, kas būs tās vietā? – “Tā, kas būs Aucē, sauksies Auces pilsētas, Lielauces, Vecauces un Vītiņu pagastu pārvalde,” norāda Ivars Gorskis. “Šomēnes uz komitejas un Domes sēdi virzām jauno pašvaldību nolikumu, kas nosaka struktūru. Ceru,  ka deputāti to apstiprinās, lai no septembra varētu sākt darboties jaunajās teritoriālajās vienībās.”

Ivars Gorskis interesējas arī par to, kā lielaucnieki uztver gaidāmās pārmaiņas.

Ivars Bušmanis