Notikumi

Lielauce

Tiek pilnībā pārbūvētas laipas, kas ved no Lielauces pils uz LVM Lielauces ezera laivu bāzi. Septembra otrajā nedēļā valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” struktūrvienības „LVM Rekreācija un medības” Tērvetes brigāde atveda jau saskrūvētus laipu posmus, ko savieno iepriekšējo laipu vietā. Laipu dēļi ir platāki, spraugas starp tiem – šaurākas, tās paceltas mazliet augstāk. Tagad laipas vairs neiegrims zem ūdens un pa tām varēs labāk nobraukt ar bērnu ratiņiem vai velosipēdu.

Savukārt vecās laipas, kas vēl derīgas, Juris Melbārdis ar draugiem izmanto laipu likšanai aiz LVM laivu bāzes uz privāto laivu novietni. Tās viņi pārzāģē gareniski uz pusēm – pa četriem dēļiem, un nu šaurāks dēļu ceļš ved uz lielaucnieku laivu novietni.