Dabas objekti

APSKATEI

Sodiņu pēdakmens

Sodiņu pēdakmens meklējams 400 m uz dienvidaustrumiem no Sodiņu mājvietas un 300 m ziemeļaustrumiem no Aplociņu mājām krūmāja stūrī, ielejā starp diviem pauguriem, no kuriem vienu sauc par Velna Kalnu.

Akmens ir neregulārs, garens, kukuļveidīgs. Tā garums 2,5 m, platums, 1,5 m, augstums ap 0,5 m. Tā virspusē saskatāmi trīs atšķirīgi iedobumi. Garenais iedobums (20 x 9 x2,5 cm) uzskatīts par bērna pēdu, bet ieapaļais (15 x 10 x 2,5 cm) – par Velna pēdu. Zinātnieki konstatējuši, ka divi lielākie dobumi izkalti, trešais mazākais veidojies dabiski.

Pēdakmeņi ir akmeņi, kuros izveidots vai dabiski izveidojies cilvēka pēdai vai plaukstai vai dzīvnieka pēdai līdzīgs nospiedums. Latvija apzināti simts šāda veida akmeņi. Latvijā pēdakmeņi gandrīz vienmēr saistīti ar Velna vārdu – velns nes akmeņus, klūp pār tiem, iemin tajos savas pēdas. Pasaku velnam ir zirga vai govs kāja, un šādu pēdu nospiedumi bieži sastopami pēdakmeņos, apkopojis vēsturnieks Juris Urtāns.

Koordinātas: 56.500712774607365, 22.817777027487587