1991. gada janvāra barikādes

Vēsture

Barikāžu dalībnieku apliecību saņemšana

2020. gada 24.janvārī pasākumu kopīgi organizēja biedrība ar Lielauces Tautas namu.

Tā kā barikāžu dalībnieki no Auces novada vēl nebija saņēmuši Barikāžu dalībnieku statusa apliecības, biedrība sazinājās ar Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda priekšsēdētāju Renāru Zaļo, un vienojās par divām būtiskām lietām: par barikāžu dalībnieku adrešu nosūtīšanu Auces novada pašvaldībai un par Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda izbraukumu konkrētajā datumā 24.janvārī.

Biedrība radīja pasākuma konceptu, uzaicināja viesus, izgatavoja ielūgumus, afišas un informācijas lapas, un Barikāžu dalībniekiem palīdzēja saņemt apliecības. Svarīga bija Renāra Zaļā un bijušā Tautas frontes priekšsēdētāja Romualda Ražuka piedalīšanās apliecību izsniegšanā un svinīgajā pasākumā. Otrs magnēts un patriotisma viļņa radītājs bija vīru kopas “Vilki” piedalīšanās, ko abus nodrošināja biedrība.

Savukārt, organizatorisko darbu – adrešu noskaidrošanu, ielūgumu izsūtīšanu, afišu izlikšanu, pasākuma scenārija izstrādi, ēdinātāja – barikāžu laika zupas pasniegšanā – pieaicināšanu, pasākuma vadīšanu – veica Lielauces Tautas nama vadītāja Dace Čunka.

 Būtisks bija Auces novada pašvaldības atbalsts adrešu precizēšanā un transporta nodrošināšanā  1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības 4 darbinieku un iespiedtehnikas atvešanai un aizvešanai.

Neplānots, bet ārkārtīgi nepieciešams bija atbalsts iesniegumu rakstīšanai un dokumentu pārbaudei vecākajiem barikāžu dalībniekiem, kuriem nebija līdz briļļu un kuriem bija grūtības aizpildīt par vienkāršu iesniegumu. Biedrības divi biedri palīdzēja barikāžu dalībniekiem laikā no plkst. 11 līdz 16 orientēties apliecību saņemšanas procedūrā, aizpildīt anketas un nokopēt dokumentus.

Kopīgiem spēkiem izdevās sagādāt neaizmirstamus svētkus visiem barikāžu dalībniekiem un izsniegt Barikāžu dalībnieku statusa apliecības – izpildīts ar uzviju. No 350 Barikāžu dalībnieku medaļas saņēmušajiem novadā dzīvo vien 225, kam visiem tika izsūtīti ielūgumi. Tika apzināti arī tādi dalībnieki, kuri nebija sarakstā, bet atsaucās pēc publikācijām un afišām. Mainīt apliecības un uz pasākumu ieradās dalībnieki arī no Dobeles, Tērvetes un Saldus novadiem. Pavisam apliecības saņēma 146 dalībnieki, pārdesmit dalībniekiem apliecības nepienācās dokumentu iztrūkuma dēļ. Ņemot vērā pavadošās personas Lielauces Tautas namā 24.janvārī pabija vairāk nekā divsimt dalībnieku, kas ir pasākumu apmeklētības rekords. Tas bija arī otrs augstākais izsniegto apliecību skaits Latvijā (pirmajā vietā bija novads, kurā pirms apliecību izsniegšanas dome pieņēma lēmumu šai kategorijai samazināt nekustamā īpašuma nodokli).