Pašvaldības iestādes

Vieta

Pagasta pārvalde

Dobeles novada Lielauces un Īles pagastiem ir kopīga pagastu pārvalde.

Lielauces pagasta pārvalde atrodas bijušajā muižas pārvaldnieka mājā, kur atrodas arī Tautas nams un bibliotēka – Lielauces ciema “Ezerkrastos”.

Tautas nams

Kopš 1957.gada ēkai uzbūvēts otrais stāvs ar zāli 250 sēdvietām te notiek pagasta kultūras pasākumi un deju kolektīvu mēģinājumi. Lielauces Tautas nams lepojas ar patriotiskajiem pasākumiem un izstādēm.

Bibliotēka

Lielauces bibliotēka šobrīd ir ne tikai grāmatu krātuve, bet arī pagasta informācijas centrs, jo iedzīvotāju ikdienā arvien lielāku nozīmi ieņem datoru lietošana informācijas ieguvei.

Lielauces pansija

Sociālā dzīvojamā māja – Lielauce pansija ir izveidota, lai nodrošinātu ar dzīvesvietu atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas, kurām nav apgādnieku. Tajā atrodas 22 servisa dzīvokļi istabas.