Apskates objekti

APSKATEI

Lielauces muiža

Ievērojamākais apskates objekts ir Lielauces muižas komplekss . Lielauces pils un parks – Lielauces muižas apbūves ansamblis veidojies gleznainā Lielauces ezera krastā. Vēsturiski muižas kompleksā ietilpa pils, pārvaldnieka māja, divas kalpu mājas, klēts, laidari, staļļi. vešūzis, putnu māja, čiekurkalte, rija, ratnīca, leduspagrabs un ūdens ņemšanas vieta no avota, no kuriem saglabājusies vien daļa. Lielauces muižas apbūve ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (nr.4939 ).

Avots: www.senvietas.lv

Piemineklis Kalpakam

Neatkarības cīņu gaitā 1919.gada janvārī Lielauces pilī uz pāris dienām patvērās Oskara Kalpaka jaunizveidotais bataljons. Lielauce kļuva par viņa ugunskristību vietu, jo Virsnieku un Cēsu rotas veiksmīgi atvairīja 2.Latviešu sarkano strēlnieku pulka bataljona uzbrukumu, zaudējot četrus vīrus, kuru vārdi iemūžināti plāksnē. Pēc vietējo ļaužu iniciatīvas un par ziedojumiem pie Lielauces baznīcas 1934. gadā tika uzcelts piemineklis.

Lielauces baznīca

No staltās baltās Lielauces baznīcas šobrīd saglabājušies vien mūri, jo tā saspridzināta 2. Pasaules kara laikā, kad Lielauce atradās uz Kurzemes katla robežlīnijas. Lielauces baznīca ir ar 500 gadu vēsturi. Baltā staltā baznīca bija galvenā (līdz 1935. gadam) Auces draudzes novadā ar divām filiālbaznīcām – Vecaucē un Īlē. Lielauces baznīca no citām atšķīrās ar aklajiem logiem baznīcas tornī, ar ļoti detalizētiem baroka kokgriezumiem altārī un uz kanceles.

Dzērve

No šais laikos radītajiem ir Dzērves skulptūra pagasta centrā, kas tapusi 2021.gadā par 77 lielaucnieku saziedotajiem līdzekļiem pēc biedrības “Lielauces attīstībai” iniciatīvas.