Pašvaldības iestādes

Vieta

Foto: Ivars Bušmanis

Foto: Ivars Bušmanis

Bibliotēka

Lielauces bibliotēka atrodas pagasta pārvaldes un Tautas nama ēkā – bijušajā muižas pārvaldnieka mājā, kas pārbūvēta Tautas nama vajadzībām – “Ezerkrastos”.

Grāmatu fondu veido 3800 daiļliteratūras un nozaru literatūras izdevumi. Bibliotēkai ir 70 pastāvīgie bibliotēkas lasītāji – abonenti. Bibliotēka piedāvā datortehniku un interneta pakalpojumus bez maksas;, bezvada interneta pieslēgumu un iespēju strādāt ar savu datoru.

Pieejama datu bāze LETONIKA; “Lursoft” laikrakstu bibliotēka, tematiskās izstādes, mapes un novadpētniecības materiāli, plašs laikrakstu, žurnālu klāsts ( novada laikraksts “Zemgale” un 16 dažādi žurnāli: Ieva, Ievas Stāsti, Leģendas, Ir, Patiesā Dzīve, Astes, Lilit, Lauku Māja, Ievas Dārzs, Praktiskais Latvietis u.c.) informāciju un jaunāko literatūru, bibliogrāfiskās uzziņas un konsultācijas, abonementa pakalpojumus.

Bibliotēka par maksu piedāvā izdrukas, kopēšanu, skenēšanu.

Bibliotēkas darba laiks no otrdienas līdz sestdienai: 09.00-17.00. Katra mēneša pēdējā trešdiena – Metodiskā diena.

Bibliotēkas vadītāja: Baiba Kronberga,
telefons : 63754702,
e-pasts: lielauces.biblioteka@inbox.lv.