Dzērve

GARAMANTAS

DAIŅA BUŠMAŅA VIDEO

DZIESMA DZĒRVEI

Pēc Dzērves skulptūras atklāšanas Intai Reisai radās iedvesma un dzejolis Lielauces Dzērvei. Pirmoreiz tas izskanēja 2022. gada  30.jūlijā biedrības “Lielauces attīstībai” Dārza svētkos “Krastiņos”. Tūliņ pat uz vietas svētku dalībnieki kopīgi mēģināja ietērpt šo dzejoli vienā no tautai zināmiem meldiņiem. Tomēr beigās kopīgi nosprieda, ka šādam dzejolim jārada sava mūzika, un to Inta Reisa sacerēja.

Intas Reisas dziesmas Dzērvei pirmatskaņojums “Gada Lielaucnieka 2022” godināšanas ceremonijā, ko  biedrība “Lielauces attīstībai” rīkoja 2022. gada  3. decembrī, bija pacilājošākais brīdis. Autore dziesmu izpildīja kopā ar Anitu Darģi. Dziesmu atskaņoja trīs reizes un gan otrajā, gan trešajā reizē pasākuma dalībnieki dziedāja līdz. Šis ir trešās reizes ieraksts. 

Veltījums Dzērvei Lielaucē

Intas Reisas mūzika un vārdi (pirmatskaņojums 03.12.2022

Dzērve, dzērvīt, dzērvenīt,
Sveicina mūs katru rīt,’
Augstu gaisā uzlido,
Labiem darbiem iedvesmo.

Tas, kas augstu lidot prot,
Var mums katram spārnus dot,
Gaišus sapņus izsapņot,
Ilgu mūžu nodzīvot. 

Piedz. 2 x       
Labi Dzērvei Lielaucē
Uz akmeņa gavilēt,
Vēl labāki novadā,
Lai skan visā Latvijā !

Ko mēs varam novēlēt
Mūsu Dzērvei Lielaucē  –
Lai neviens to netraucē
Uz akmeņa gavilēt.

Piedz.