Lielaucē visvairāk darījuši

Lielauce

Dr. Karls Dītrihs Vērts

(1747– 1811) ir vācu tautības luterāņu mācītājs Lielauces draudzē, kurš 1806.gadā  izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu”.

Ernsts Augusts fon Rezons

(1807–1882) vismaz kopš 1828. gada bija Latviešu literārās biedrības biedrs. Par mācītāju Lielaucē nokalpoja 40 gadus – no 1837. līdz 1878. gadam

Johans Vilhelms Zakranovičs

(1836–1908)  bija žurnālists, mācītājs, literāts. 28 gadus kalpoja Lielauces draudzei un bija mācītājs Lielaucē un Īlē.

Kārlis Voldemārs Beldavs

(1868–1936) – mācītājs un izglītības darbinieks, Saeimas deputāts, izglītības ministrs, no 1908. līdz 1915. gadam Lielauces mācītājs.

Indriķis Jurēvics

(1868–25.03.1949 izsūtīts) – pirmais Lielauces pagasta priekšnieks, daudzu biedrību un kooperatīvu dibinātājs, pagasta sabiedriskās dzīves uzturētājs starpkaru periodā.