Dabas objekti

APSKATEI

Lielauces ezers

Tagad Lielauces ezers ir eitrofs ezers, aizaugums – 40%, bet pirms 500 gadiem ezera ūdeņi pienāca pie krasta. Par to liecina pāvesta Leopolda I sūtņa Augustīna Meierberga diplomātiskās misijas galminieka Štorma zīmējums Lielaucē 1661.gada aprīlī, kad pie tās jau bija uzbūvēta Lielauces muiža.

Ezera platība — 372 ha, garums – 3 km, lielākais platums – 2,2 km, lielākais dziļums – 3,5 m, vidēji – 1,5 m.

Ezers ir valsts īpašumā un ietilpst dabas liegumā “Vīķu purvs”. Kopš 2000. gada to apsaimnieko VAS “Latvijas valsts meži”, kas uzbūvējis laipas pāri purvam, laivu bāzi ezera krastā un iznomā atpūtas vietu ezera krastā, laivas un peldošās mājiņas. 2024.gada aprīlī “Latvijas valsts meži” plāno izsolīt nomas tiesības uzņēmējam uz šo nekustamo īpašumu.

Dobeles novada pašvaldība noteikusi licencēto makšķerēšanu līdz 2026. gadam, bet “Latvijas valsts meži” 2024.gada februārī atteicās no makšķerēšanas organizēšanas. No šī brīža ikvienam ir tiesības publiskā ezerā makšķerēt. Ezerā var noķert asarus, līdakas un līņus un raudas, bet jārēķinās ar biezu dūņu slāni. Pēdējoreiz “Latvijas valsts meži” ezeru papildināja 2006. gadā ar 1600 līdaku mazuļiem. Katru gadu Lielauces ezerā biedrība vai entuziastu grupa organizē spiningošanas sacensības.