Dabas objekti

APSKATEI

Lielauces ezers

Tagad Lielauces ezers ir eitrofs ezers, aizaugums – 40%, bet pirms 500 gadiem ezera ūdeņi pienāca pie krasta. Par to liecina pāvesta Leopolda I sūtņa Augustīna Meierberga diplomātiskās misijas galminieka Štorma zīmējums Lielaucē 1661.gada aprīlī, kad pie tās jau bija uzbūvēta Lielauces muiža.

Ezera platība — 372 ha, garums – 3 km, lielākais platums – 2,2 km, lielākais dziļums – 3,5 m, vidēji – 1,5 m.

Ezers ietilpst dabas liegumā “Vīķu purvs”. Kopš 2000. gada to apsaimnieko VAS “Latvijas valsts meži”, kas uzbūvējis laipas pāri purvam, laivu bāzi ezera krastā un iznomā atpūtas vietu ezera krastā, laivas un peldošās mājiņas.

Atļauta licencētā makšķerēšana. Lielauces ezerā var nomakšķerēt asarus, līdakas un līņus un raudas, bet jārēķinās ar biezu dūņu slāni. “Latvijas valsts meži” ezeru papildina ar līdaku mazuļiem. Katru gadu Lielauces ezerā notiek Mammadaba spiningošanas sacensības.