Folklora

GARAMANTAS

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Ernestīne Piļicka 1964. gadā Aucē iedzied Lielaucē dzirdētās tautasdziesmas. Pa labi muzikologs Arvīds Bomiks.

LFK foto

Tautasdziesmas

Vislielākā daļa materiālu iegūti 1925., 1930. un 1937. gadā Lielauces pamatskolas skolēnu veiktajos pierakstos no saviem vecākiem, vecvecākiem, kaimiņiem. No dziesmām ir pierakstīti gan tautasdziesmu, gan galda dziesmu vārdi. Deviņas Lielaucē dzirdētas dziesmas magnetofonā ierakstīja un notis pierakstīja Latvijas Folkloras krātuves folkloristu 17. zinātniskā ekspedīcija 1964. gadā Aucē. Tās pirmoreiz atskaņoja Auces folkloras kopa “Līgotne” folkloras vakarā “Atdzimis Lielaucē” 2023.gada 25.februārī.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Folkloras vakarā “Atdzimis Lielaucē”  Jānis Skudra uzdeva mīklu: “Kad mums patīk mazi vēži?”

Daiņa Bušmaņa foto

Mīklas

Garajos ziemas vakaros  saimes ļaudis, laiku īsinot un prātu asinot, minēja mīklas. Latviešu folkloras krātuvē ir ap 180 mīklām, kas pierakstītas Lielaucē. Te varēsit kopīgi minēt 100 Lielauces mīklas.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Zigrīda Stucere stāsta, kad un kādā vējā jāstāda kartupeļi.

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Ticējumi

Ja meita ēd no visas bļodas, tad tā dabū vīru ar lielu degunu – tāds Lielaucē pierakstīts ticējums glabājas Latviešu folkloras krātuves arhīvos. Bet ir vēl daudzi citi. 25. februārī Lielauces folkloras vakarā folkloras kopa “Līgotne” dalījās ar tām senču gudrībām un arī māņu ticībām, kuras pierakstītas konkrētās Lielauces pagasta mājās.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

“Kādā purvā iebrien, tādas ogas jālasa,” Lielauces sakāmvārdu noskaita Edmunds Rumba.

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Sakāmvārdi

Mūsu tautas sakāmvārdos netrūkst asprātības – tie ir gan tēlaini, gan tieši un lakoniski izsaka tautas gudrību. Latviešu folkloras krātuvē vairāki simti tādu, kas ir pierakstīti Lielaucē. “Kādā purvā iebrien, tādas ogas jālasa,” šī paruna varētu būt radusies tieši Lielaucē. Šeit var iepazīties ar 50 atlasītiem interesantiem sakāmvārdiem.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Nostāstu par “Ķiepju” saimnieku, kurš zvejojis Lielauces ezerā grāfa Pālena daļā, stāsta Veldra Dejus.

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Nostāsti

Latviešu Folkloras krātuvē atrodami daudzi nostāsti par Lielauci, visi vēl nav apzināti. Nostāstos  minēts  Lielauces ezers, Vīkstrautu  kapi, Mīnes purvs, Čapušu dīķis un vēl citas dažas vietas. Tās nav tikai pārspīlētas baumas, dažas no tām sniedz tādas dzīves detaļas, kādus arhīva materiāli nespēj. Piemēram, Fricis Freirabens atcerējās, ka tad, kad grāfs Pālens par kaut ko saskaitās, tūlīt nometa savu hūti zemē un samina kājām. Sulainim pēc tam lika cepuri savākt.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Auces vidusskolas teātra studija “Kaķi” izspēlē teiku par Klunkšķi, kas dzīvo Lielauces ezerā.

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Teikas

Lielaucē pierakstītas trīs teikas par to, kā cēlies Lielauces ezers, teika par Sodiņu pēdakmeni un par Dobes kalnu. Divas no šīm teikām par Lielauces ezera izcelšanos “dzīvajās bildēs” iestudēja Eva Tabore un izspēlēja Auces vidusskolas teātra studija “Kaķi”, ko var noskatīties pievienotajos video.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Spoku stāstus par Lielauces pili Muižas vakarā 2021.gada 12.septembrī lasa Laila Jauce.

DAIŅA BUŠMAŅA FOTO

Spoku stāsti

Latviešu folkloras krātuvē ir mazliet vairāk par 30 Lielaucē pierakstītiem spoku stāstiem. Tie saistīti ar neizskaidrotām parādībām, rēgiem, sapnī vai nemaņā redzētām pārdabiskām parādībām, neizskaidrojamiem sprādzieniem vai notikumiem Lielauces pagastā. Vēl bez tām atsevišķi spoku stāsti apkopoti par Lielauces pili.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Baiba Volgaste rotaļdejā ievelk “zagli” Aivaru Balodi.

DAIŅA BUŠMAŅA FOTO

Deja “Zaglis”

Ar meitas zagšanu – šādā rotaļdejā pagājušā gadsimta sākumā vakarēšanās gāja Lielaucē. To Auces teicēja Ernestīne Piļicka redzējusi 1907.gadā bērnībā pie vecmāmuļas Jūlijas Treijas. Šī ir vienīgā deja, kas pierakstīta Lielaucē. To atjaunoja VPDK “Klabdancis” Aldas Balodes vadībā.