Pašvaldības iestādes

Vieta

Foto: Ivars Bušmanis

Pagasta pārvalde

Dobeles novada Lielauces un Īles pagastiem ir kopīga pagastu pārvalde.

Lielauces pagasta pārvalde atrodas bijušajā muižas pārvaldnieka mājā, kur atrodas arī Tautas nams un bibliotēka – Lielauces ciema “Ezerkrastos”.

Ēka ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis – Lielauces muižas apbūves sastāvdaļa. Tā celta 19. gadsimta sākumā, pārbūvēta (1957. gadā uzcelts 2.stāvs)

Lielauces pagasta pārvaldes ar Īles klientu apkalpošanas punktu, kas nodrošina pakalpojumu pieejamību Īles un Lielauces pagastos vadītāja ir Dina Meldere, pārvaldē strādā lietvedis Vilnis Darģis un apkopēja Marina Šadrina.