1991. gada janvāra barikādes

Vēsture

Lielaucnieki 1991.gada janvārī

Latvijas Tautas fronte 1991. gada 12. janvārī jau bija izsludinājusi Vislatvijas manifestāciju nākamajā dienā.13. janvāra rītā jau bija noticis PSRS karaspēka uzbrukums Viļņas Televīzijas torņa aizstāvjiem. 13. janvāra vakarā  protesta manifestācijā Daugavmalā ap 500 000 tūkstoši cilvēku jau bija izteikuši atbalstu lietuviešiem un pauduši gatavību aizstāvēt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanu. Uzreiz pēc manifestācijas tai pašā vakarā jau sāka veidot barikādes Vecrīgā. 16.janvāra vakarā Tautas frontes Lielauces grupas vadītājas Rūtas Reņkes aicināti uz barikādēm pie Latvijas televīzijas torņa devās arī lielaucnieki.

Barikāžu dalībnieku apliecību saņemšana

Rūtas Reņķes meita Dace Čunka, būdama Lielauces Tautas nama vadītāja 2017. aizsāka tradīciju atzīmēt Barikāžu atceres gadadienu visā novadā. 2020.gada pasākumā biedrība “Lielauces attīstībai” ierosināja un noorganizēja Barikāžu dalībnieku apliecību izsniegšanu.