Dzērve

GARAMANTAS

Lielauces pagasta logo

Biedrības “Lielauces attīstībai” logo

VPDK “Klabdancis” logo

PAGASTA SIMBOLS

Lielauces pagasta padome 2002. gada 29. aprīļa sēdē izsludināja konkursu par Lielauces logo (atpazīšanas zīmes) izveidi un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkursam darbus iesniedza Tija, Ivars un Raitis Bušmaņi un Uldis Vismanis. Izvērtēšanas komisijā darbojās Agris Mellis, Ingrīda Burkāne, Dace Čunka, Uldis Vismanis un Daina Krūzmane. 2002. gada 25. Jūnijā Lielauces pagasta padome apstiprināja izvērtēšanas komisijas lēmumu un pirmo vietu un naudas balvu – 15 latus – piešķīra idejas “Dzērve” autoriem Tijai, Ivaram un Raitim Bušmaņiem. . Par Dzērvi balsoja visi seši klātesošie deputāti – Agris Mellis, Guntis Bergmanis, Valdis Valdovskis, Aigars Vernis, Ingrīda Burkāne un Dace Čunka. Autoriem tika lūgts izstrādāt galīgo logo variantu, ņemot vērā izvērtēšanas komisijas ieteikumus. Guntis Bergmanis, bijušais Lielauces pagasta padomes priekšsēdētājs, apmeklēdams “Gada Lielaucnieka 2021” ceremoniju, atcerējās, kā Lielauces pagasta padome 2002. gada 25. jūnijā atklāti balsojusi par logo konkursa rezultātiem.

Tādējādi kopš 2002.gada pagasta simbols ir Dzērve. Logo atainots Dzērves siluets, kurai pie kājām ir sarkana dzērvene. Dzērve kā simbols atainota arī biedrības “Lielauces attīstībai” logo un VPDK “Klabdancis” logo, kā arī šis logo tiek izmantots dažādos pasākumos. Starp šiem logo ir atšķirības – pagasta logo ir arī simbolisks Lielauces ezers un tas ir trīsstūrveida. Biedrības logo tiek izmantots tikai dzērves siluets ar dzērveni pie kājām un dzērve skatās pretējā virzienā. Savukārt VPDK “Klabdancis” izmanto dejojošu dzērvi.