Folklora

 

GARAMANTAS

DAIŅA BUŠMAŅA VIDEO

DEJA “ZAGLIS”

Ar meitas zagšanu – šādā rotaļdejā pagājušā gadsimta sākumā vakarēšanās gāja Lielaucē. To Auces teicēja Ernestīne Piļicka (dzim. Priede) redzējusi 1907.gadā bērnībā pie vecmāmuļas Jūlijas Treijas (dzim. Bušmanes). Magnetofonā to ierakstīja Latviešu folkloras krātuves folkloristu 17. zinātniskā ekspedīcija 1964. gadā Aucē. No krātuves to izvilka Ināra Rumba, melodiju atskaņoja Vija Kursiete un viņas vadītā  Auces folkloras kopas “Līgotne” kapela. Savukārt dejas soļus iedzīvināja Alda Balode ar savu vadīto Lielauces VPDK “Klabdancis”