Ļaudis

 

Lielauce

Slavenākie Lielauces ļaudis

Lielauci dižāku un atpazīstamāku padarījušas spilgtas personības, kuras dzimušas Lielaucē, kuras darbojušās Lielauces labad un tās, kuras šodien savus spēkus atdod Lielaucei šodien.

Lielauce ir kā Latvijas miniatūrs modelis, kurā darbojušies nežēlīgi muižnieki un apgaismību nesoši mācītāji, gan pārliecināti komunisti un Latvijas brīvības cīnītāji, gan dzejnieki un gleznotāji, gan vērienīgi kolhoza priekšsēdētāji un talantīgi sabiedriskās dzīves vadītāji.

Lielaucnieki bijuši gan apgaismotāji (V.Steineks, K.D.Vērts, J.Zakranovičs, E.J. Raizons), gan revolucionāri un komunisti (R.Endrups, O.Stīga, 1905.gada revolūcijas kaujinieki), gan neatkarības cīnītāji – divi saņēmuši Lāčplēša kara ordeni (V.Spriņģis, K.Latišs), brīvības cīņās krituši 26 lielaucnieki. gan Otrā pasaules kara karotāji abās frontes pusēs (O.Dankers).

Lielaucē ir bijuši spēcīgi īpašumu vērtības vairotāji (K.Pālens, I.Jurēvics). Ir bijuši intelektuāli spoži mācītāji (K.Beldavs, L.Jurēvics), arī radoši ļaudis (gleznotājs J.Plase, dzejnieks K.Krūza, ādas mākslinieks R.Saulkalns).

Dzimuši lielaucnieki

Lielaucē visvairāk darījuši

Gada lielaucnieks