Lielaucē visvairāk darījuši

Lielauce

Karls Dītrihs Vērts

Dr. Karls Dītrihs Vērts (Dr. Karl Didrich Wehrt) (1747– 1811) ir vācu tautības luterāņu mācītājs, grāmatu izplatītājs, kurš 1806.gadā  izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu” (24 eksemplārus).

Dzimis muižas pārvaldnieka ģimenē Dundagā. Mācījies Liepājas pilsētas skolā, no 1763. Līdz 1767. gadam studējis teoloģiju Kēnigsbergas un Jēnas universitātēs. Pēc tam mājskolotājs Jelgavā. Četrus gadus bija mācītājs Baldonē, bet 32 gadus (1779-1811) – Lielaucē, kur arī guldīts kapos. Kopš 1801. gada prāvests, kopš 1808. gada Helmštetes universitātes teoloģijas doktors.