Dzērve – pagasta simbols

GARAMANTAS

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos 2019.gada jūlijā

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Dzērve – pagasta simbols

Kopš 2002.gada Lielauces pagasta simbols ir Dzērve, kas tika izmantots pagasta korespondencē, uz T-krekliem, apbalvojumiem. Dzērve kā simbols stiprina pagasta identitāti Dobeles novadā. Dzērve pašlaik attēlota pagasta logo, biedrības “Lielauces attīstībai” logo un VPDK “Klabdancis” logo.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Dzērves skulptūra naktī.

IVARA BUŠMAŅA FOTO

Dzērve skulptūra

2021. gada 18. novembrī biedrība “Lielauces attīstībai” par iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem pagasta centrā uzstādīja Dzērves skulptūru.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Inta Reisa pirmo reizi biedrības Dārza svētkos 2022. gada jūlijā skaita savu dzejoli “Dzērvei
Lielaucē”.

IVARA BUŠMAŅA FOTO.

Dziesma Dzērvei

2022. gadā lielaucniece Inta Reisa sacerēja dzejoli “Veltījums Dzērvei” un vēlāk – arī mūziku dziesmai Dzērvei, kas pirmoreiz tika atskaņota “Gada Lielaucnieka 2022” apbalvošanas ceremonijā 3. decembrī.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Rita Freidenfelde – pirmā balvas “Lielā Dzērve” saņēmēja “Gada Lielaucnieks 2019” apbalvošanas ceremonijā.

IVARA BUŠMAŅA FOTO.

Dzērve dzīvē

Dzērves logo tiek izmantots dažādos pasākumos, “Gada Lielaucnieks” saņem mazu dzērves statueti. Pēc biedrības “Lielauces attīstībai” aicinājuma dzērves tēls pamazām ieviešas arī pie lielaucnieku mājām.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Edmunda un Renāra Bērziņu izgatavotās dzērves “Pirmrindniekos”

IVARA BUŠMAŅA FOTO.

Dzērve pagalmā

Pagasta simbols dzērve pēc pašu iedzīvotāju izdomas un aktivitātes jau parādījusies sešās lielaucnieku sētās.