Dabas objekti

APSKATEI

Foto: Ivars Bušmanis

Cīruļkalns jeb Lapsu kalns

Austrumkursas augstienes Lielauces pauguraine ir 45 km gara (R – A virzienā) un 18 km plata (Z – D virzienā). Pauguraines virsas augstums pakāpeniski palielinās no 10 m v.j.l. (austrumos) līdz 110 m v.j.l. (rietumos). Pauguraines pamatiežus veido dolomīti, dolomītmerģeļi, smilšakmeņi, māli, aleirolīti, smiltis. Pamatiežus sedz 20 – 50 m bieza ledāja un tā kušanas ūdeņu nogulumu sega – galvenokārt smilšaini grantainie, retāk putekļaini mālainie nogulumi. Paugurainei raksturīga labi izteikta paugurmasīvu un plašāku ieplaku mija.

Lapsu kalns atrodas, Lielauces pauguraines dienvidu malā, Auces novada Lielauces pagastā, ir grēdveidīga pauguru masīva augstākā daļa, garums — 1,7 km, platums — 0,8 km, absolūtais augstums — 151,2 m, relatīvais augstums — 30 m.

Koordinātas: