Uzņēmumi

Lielauce

Z/S Ezeriņi

Vilnis Reiss ir no retajiem lielaucniekiem, kura dzimta šeit strādājusi gadsimtiem. Viņa vectēvs Kārlis ar diviem brāļiem bija grāfa Pālena muižas vesaimnieki. Vectēvs Kārlis Reiss pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanas un Zemes reformas 1920. gadā kļuva par saimnieku, padomju laikā izsūtīts uz Sibīriju, kur mira.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Viļņa Reisa tēvs Arturs atguva vēsturiski piederējušās zemes, un Vilnis 1992.gadā vēsturiskajā Mācītājmuižā izveidoja zemnieku saimniecību “Ezeriņi”. Saimniekošanu atsāka ar kviešu audzēšanu 20 hektāros, ar trim govīm, cūkām, un ziemā – ar mežsaimniecību.

Pēdējos divdesmit gadus z/s “Ezeriņi” specializējusies piena lopkopībā. Tagad apsaimnieko ap 200 hektāru zemes (no tiem 160 ha īpašumā), 74 govis un tikpat daudz teles. Lielākoties lopbarību sagādā pats. Nodarbina piecus darbiniekus. Katru rītu Vilnis un viņa dzīvesbiedre Antra ceļas pulksten trijos, lai līdz pulksten sešiem govis būtu izslauktas, teliņi pabaroti. Katru dienu izslauc 1,5 tonnas pienu, šogad sāka pienu eksportēt.

Viņa saimniecība iekopta, tiek pārbūvēta teliņu kūts. Vilnis Reiss rūpējas par vēsturiskās Mācītājmuižas vides saglabāšanu un labiekārtošanu.