Pašvaldības iestādes

Vieta

Tautas nams

Pagasta kultūras iestāde – Lielauces klubs atrodas pagasta centrā, Lielaucē, “Ezerkrastos”. Šī ēka ir bijusī Lielauces muižas pārvaldnieka māja, kurai 1957.gadā piebūvēts otrais stāvs ar zāli 250 sēdvietām – kopš tā laika otrajā stāvā notiek pagasta kultūras pasākumi. Pirms tam pasākumi notika Lielauces pagastmājā, tagadējos Ražotājos.

Lielauces Tautas nams lepojas ar patriotiskajiem pasākumiem un izstādēm. Tradicionāli te 14. janvārī notiek O.Kalpaka pirmās kaujas Lielaucē piemiņas pasākums, 20. janvārī – Barikāžu atceres pasākums. Katru gadu novembrī notiek Valsts svētku sarīkojums. Neiztrūkstoša katru gadu ir Jāņu ielīgošana un Ziemassvētku koncerts. Atsevišķi pasākumi tiek organizēti senioriem un bērniem

Lielauces Tautas nams Lielauces Tautas nams ir Auces Kultūras centra struktūrvienība, kurā pastāvīgi darbojas divi pašdarbības kolektīvi: vidējās paaudzes deju kolektīvs “Klabdancis” un Eiropas deju kopa “Madaras”.

Kopš 2011.gada oktobra Lielauces Tautas nama vadītāja ir Dace Čunka.