Kontakti

Lielauce

Biedrības valdes priekšēdētājs

Ivars Bušmanis

29152230

Par finanšu jautājumiem 

Vilnis Darģis

22008369

Vēl informāciju par Lielauces pagastu varat meklēt: 

Sociālās saziņas vietnē “Facebook” https://www.facebook.com/Lielauce

Sociālās saziņas vietnē “Facebook” domubiedru grupā “Labi dzīvot Lielaucē” https://www.facebook.com/groups/918803785546704

Laikrakstā “Zemgale” https://zemgalesia.lv/

Pašvaldības informatīvajā biļetenā “Dobeles novada ziņas”

Dobeles novada pašvaldības mājas lapā www.dobele.lv

Sociālās saziņas vietnē “Facebook” https://www.facebook.com/dobelesnovadapasvaldiba

Sociālās saziņas vietnē “Facebook” https://www.facebook.com/auceunapkartne

10 + 8 =