Uzņēmumi

Lielauce

ZS Baltiņi

Aigara Verņa zemnieku saimniecība “Baltiņi” ir pagasta lielākā bioloģiskā saimniecībā. Piensaimniecībā ir ap 100 liellopu, no tām 50 slaucamās govis, kas dod tonnu piena dienā. Viss piens tiek eksportēts uz Lietuvu, teles tiek eksportētas uz Poliju. Tā ir vidēji liela zemnieku saimniecība, kura apstrādā 170 ha lauksaimniecības zemes. Saimniecībā top graudu novietne, jo saimnieks ieplānojis bioloģiskās lopbarības sagatavošanu paša spēkiem.

Saimniecības ražošanas teritorija ir nobruģēta, tās viesi kurpēs var aiziet līdz kūtij. Dzīvojamās mājas un ražošanas objektu teritorija ir labiekārtota, karogs vienmēr mastā. Viesiem apskatei piedāvā veco kolhozu laika tehniku.