Dzērve

GARAMANTAS

DZĒRVES SKULPTŪRA

Ideja par to, ka centrā uz akmens vajadzētu uzstādīt dzērves skulptūru, nāca no Tijas Bušmanes, savukārt Ivars Bušmanis to papildināja ar nakts apgaismojuma ideju, lai siluets projicētos uz Tautas nama sienas. Viņi izveidoja fotoprojekciju un biedrība pirms skulptūras uzstādīšanas aptaujāja pagasta iedzīvotājus. Balsošanā piedalījās 85 iedzīvotāji, no kuriem 84% atbalstīja biedrības ieceri. 

Skulptūra celta tikai par ziedotāju līdzekļiem – ziedojumu vākšanā saņemti 62 ziedojumi no 77 ziedotājiem par kopējo summu 1866,72 EUR. Kalēju darbnīcā “Gamkalve” skulptūru “Dzērve” izkalis šī uzņēmuma īpašnieks kalējs Gintars Adomens.

Dzērves skulptūra tika atklāta 2021. gada 18. novembrī Lielauces centrā vidū starp Tautas namu, Lielauces pansiju un Bēnes PB veikalu. Skulptūru Lielauces vēsturiskajos tautastērpos atklāja Neringa Krakauskīte-Bērziņa, Sintija Želve-Bergmane un biedrības valdes priekšsēdētājs Ivars Bušmanis. Savā runā Ivars uzsvēra: “Mūsu skulptūra celta par 77 ziedotāju līdzekļiem par kopējo summu 1866 eiro. Nav tik svarīgi, cik katrs ziedoja. Svarīgi, ka spējam kopīgi īstenot ideju un ļoti ātrā laikā saziedot līdzekļus. Dzērves ideja ir bijusi lipīgāka nekā Covid-19. Pirmkārt, ātra reakcija – trīs nedēļās saziedojām līdzekļus, otrkārt, ziedotāju skaits ir lielāks nekā ar vīrusu saslimušo skaits.”

Ivaram atraisot balto pārvalku, Neringa un Sintija lēni novilka to skulptūrai, atsedzot visu skatieniem kalēja Gintara Adomēna veidoto metāla dzērvi. Inta Reisa klātesošos aicināja uz kopdziesmu “Mazs bij’ tēva novadiņis”, ko visi klātesošie arī braši nodziedāja. Tā kā organizēti pasākumi saskaņā ar valstī pastāvošajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem nedrīkstēja notikt, atklāšanā piedalījās vien nedaudzi .

Dzērves skulptūras uzstādīšanā daudz pielika savu roku: Ivars un Tija Bušmaņi, kuru ideja tā bija un kuri bija arī vislielākie ziedotāji, Neringa Kraukauskyte-Bērziņa, kura uzturēja saikni ar lietuviešu metālkalējiem, Jānis Šlauders, Arnis Fišers, Zigmars Staņislavskis, Zigmārs Zizlāns, Edijs Buks, Juris Melbārdis, Ruslans Popko – vīri uzstādīja skulptūru. Ziedotāju saraksts (izņemot divas ģimenes, kuras nevēlējās publicitāti) atrodams uz plāksnes pie akmens.