Kurzemes un Zemgales robeža

Vieta

Lielauce

Lielauces ciems faktiski atrodas kādreizējās Lielauces muižas centra robežās – pie Lielauces ezera, blakus Lielauces pilij. Ciema centru apjož ozolu, melnalkšņu un bērzu alejas.

Lielauces centrā atrodas Tautas nams ar pagasta pārvaldi, Lielauces pansija, SIA “Bēnes PB” 17. veikals un SIA “Lielauces kliņģeris” cukurgailīšu ražotne. Ievērības cienīga ir dzērves skulptūra uz kolhoza “Lielauce” atveltā akmens centrā – to par 77 lielaucnieku saziedotajiem līdzekļiem uzstādījusi biedrība “Lielauces attīstībai”.

Kādreizējā pārvaldnieka māja 20.gadsimta vidū pārbūvēta par Tautas namu, kurā tagad atrodas arī pagasta pārvalde un bibliotēka. 1978. gadā uzbūvēta visjaunākā sabiedriskā ēka, kas tagad ir Lielauces pansija, bet būvēta tā tika kolhoza “Lielauce” kantorim, Lielauces ciema padomei un ambulancei.

Ap 19. gadsimtā būvētajām muižas saimnieciskajām ēkām pēckara gados sabūvētas privātmājas, bet aiz pārvaldnieka mājas – trīs trīsstāvu daudzdzīvokļu mājas. Tas pašlaik veido pilnīgi visu privāto dzīvojamo fondu.

Lielauces ciemā dzīvo vairāk nekā puse no pagasta iedzīvotājiem – 272 iedzīvotāji. (PMPL 2021.gada 29. janvāra dati)

Koordinātas ciemam: 56.5219(56° 31′ 19″); 22.8951(22° 53′ 42″)