Vieta

Lielauce

Lielauces pagasts atrodas uz Zemgales un Kurzemes robežas – ģeogrāfiski Kurzemē, administratīvi Zemgalē, kultūrvēsturiski uz to abu robežas. Lielauces pagasta teritorijā atrodas pirmās brīvvalsts laikā uzstādītais Kurzemes un Zemgales robežakmens.

Lielauce atrodas 90 km attālumā no Rīgas (pa šoseju 106 km). Braucot no galvaspilsētas, 100 km distancē nākas pacelties 100 metru augstāk. Tas ir augstākais un paugurainākais pagasts Zemgalē.

Pēc 2021. gada administratīvi teritoriālās reformas Lielauces pagasts iekļauts Dobeles novadā. Rietumos tas robežojas ar Zvārdes pagastu, ziemeļrietumos Līčupe veido dabisku robežu ar Blīdenes pagastu, kuri abi ietilpst Saldus novadā. Ziemeļos pagasts robežojas ar Zebrenes pagastu, austrumos ar Īles pagastu, dienvidos-dienvidaustrumos ar Vecauces pagastu, dienvidrietumos ar Vītiņu pagastu. 

Lielauces pagasta kopplatība ir 8047,1 ha.

Iedzīvotāju skaits pagastā – 447 cilvēki, tai skaitā Lielauces ciemā dzīvo 272 iedzīvotāji.

Kurzemes un Zemgales robeža

Pašvaldības iestādes