Tautastērps 

GARAMANTAS

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Sievas un vīra tradicionālais apģērbs 19. gadsimta otrajā pusē

Tija Bušmanes zīmējums.

Lielauces tautastērps

Zemgalē fiksēti 118 dažādi brunču raksti, taču lielajos svētkos zemgalieši sevi prezentē tikai ar pieciem sešiem izplatītākajiem “rozīšu brunču” variantiem. Salīdzinot Lielauces baznīcas draudzē atrasto brunču rakstu ar kaimiņu pagastu, novadu tautastērpiem, ir skaidrs: tas atšķiras no Zemgales “rozīšu” un “galdainajiem” brunču rakstiem, kā arī no Kurzemes strīpainajiem brunčiem. Lielauces tautastērps ir īpašs.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Pilns Lielauces tautastērps ar lielo plecu lakatu un saktu tika demonstrēts Vecauces Vasarsvētkos 2022.gada 5.jūnijā. To izrādīja Baiba Volgaste un Zigmārs Zizlāns, stāstīja Ivars Bušmanis.

Lielauces lakats un zeķes

Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja (LVNM) krājumos no Lielauces pagasta no 19.gadsimta otrā puses, kad vēl tika valkāti tautastērpi, ir meitas vasaras darba bruncis, lielais lakats un vilnas zeķes. Citu muzeju krājumos no Lielauces nav nekā.

Lielauces pašvaldības darbinieki un Tautas namu kolektīvu dalībnieki gājienā Auces svētkos<br />
2019.gada jūlijā

Cizelēta vainaga atdarinājums pēc fragmentiem, atrastiem Džūkstes pagasta “Sīkmaņu” mājās. Lielauces vainags bija līdzīgs.

Attēls no Tukuma muzeja audēju darbnīcas

Lielauces vainags un saktiņa

Latvijas Nacionālā Vēstures muzeja krājumos no Lielauces pagasta ir 16. gadsimta bronzas skārda vainags un saktiņa, kas atrasti savrupatradumā pie “Klatēm” (aiz Skares uz Bēnes pusi kreisajā ceļa malā). Tie liecina par to valkātāju turīgumu.