Gada lielaucnieks

Ļaudis

Dace Čunka

Janvārī Lielauces Tautas namam ir tas gods, tradicionāli atzīmēt visa novada Barikāžu atceres gadadienu. Tas ir Tautas nama vadītājas Daces Čunkas iedibināts pasākums. 2020.gada pasākumu organizēja Lielauces Tautas nams kopīgi ar biedrību. Biedrība izgatavoja ielūgumus, afišas un informācijas lapas, un 24.janvārī Barikāžu dalībniekiem palīdzēja saņemt apliecības.

Galveno organizatorisko darbu veica Lielauces Tautas nama vadītāja Dace – ielūgumu izsūtīšanu, afišu izlikšanu, pasākuma scenārija izstrādi, barikāžu laika zupas vārītāja pieaicināšanu, pasākuma vadīšanu. Pavisam negaidīti visdarbietilpīgākā izrādījās ielūgumu izsūtīšana katram personīgi, un atbildes saņemšana par ierašanos, Jo bija jānoskaidro arī tas, ne tikai vai ielūgtais ieradīsies, bet arī tas, vai viņam pienākas apliecība. Dace ar personīgo transportu daudziem izvadāja ielūgumus. Pirms pasākuma katru sirsnīgi sagaidīja, kā tik Dace prot to darīt! Vecākie barikāžu dalībnieki bija paņēmuši, medaļu, personas dokumentu, bet nebija paņēmuši līdz brilles un nevarēja aizpildīt iesniegumu. Dace steidzās palīgā tos aizpildīt.

No 350 Barikāžu dalībnieku medaļas saņēmušajiem Auces novada teritorijā dzīvo vien 225, kuriem visiem tika izsūtīti ielūgumi. Bija arī tādi dalībnieki, kuri nebija sarakstā, bet atsaucās pēc publikācijām un afišām. Mainīt apliecības un uz pasākumu ieradās dalībnieki arī no Dobeles, Tērvetes un Saldus novadiem. Pavisam apliecības saņēma 146 dalībnieki. Pieskaitot pavadošās personas, Lielauces Tautas namā 24.janvārī pabija vairāk nekā divsimt dalībnieku, kas ir pasākumu apmeklētības rekords. Tas ir arī otrs augstākais izsniegto apliecību skaits Latvijā.