Gada lielaucnieks

Ļaudis

Vilnis Reiss

Vilnis Reiss ir viens no retajiem lielaucniekiem, kura dzimta šeit strādājusi gadsimtiem. Viņa vectēvs Kārlis ar diviem brāļiem bija grāfa Pālena muižas kalpi un viņam bija vecsaimniecība “Mesteriņi”. Vectēvs Kārlis Reiss pēc Latvijas brīvvalsts nodibināšanas un Zemes reformas 1920. gadā kļuva par saimnieku, padomju laikā izsūtīts uz Sibīriju, kur mira.,.

Vilnis Reiss mācījies Lielauces pamatskolā, beidzis Kandavas sovhoztehnikumu.

Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas Viļņa tēvs Arturs atguva vēsturiski piederējušās zemes, un Vilnis 1992.gadā vēsturiskajā Mācītājmuižā izveidoja zemnieku saimniecību “Ezeriņi”. Saimniekošanu atsāka ar kviešu audzēšanu 20 hektāros, ar trim govīm, cūkām, un ziemā – ar mežsaimniecību.

Pēdējos divdesmit gadus z/s “Ezeriņi” specializējusies piena lopkopībā. Tagad apsaimnieko ap 200 hektāru zemes (no tiem 160 ha īpašumā), 74 govis un tikpat daudz teles. Lielākoties lopbarību sagādā pats. Nodarbina piecus darbiniekus.

Katru rītu Vilnis un viņa dzīvesbiedre Antra ceļas pulksten trijos, lai līdz pulksten sešiem govis būtu izslauktas, teliņi pabaroti. Katru dienu izslauc 1,5 tonnas pienu, šogad sāka pienu eksportēt. 2020.gadā startēja LAD izsludinātajā saimniecību modernizācijas konkursā un saņēma līdzfinansējumu jauna “Valtra” traktora iegādē.

Viņa saimniecība iekopta, tiek pārbūvēta teliņu kūts. Vilnis Reiss rūpējas par vēsturiskās Mācītājmuižas vides saglabāšanu un labiekārtošanu.

Viņam ir divi dēli un meita, kuri savās gaitās, bet saimniecībā priekšstrādnieks ir audžudēls – sievas dēls Egils.