Gada lielaucnieks

Ļaudis

Daiņa Bušmaņa un Ivara Bušmaņa video

Zigmars Staņislavskis

“Laba sirds ir visa sākums
Laba sirds ir visa beigums
Vairāk cilvēks nespēj sasniegt.” Tā Rainis

Zigmars ir cilvēks, kuram darba tikums šūpulī ielikts! Atsaucīgs, darbīgs, izpalīdzīgs, nenogurdināms, bieži vien par savu darbu neprasot atalgojumu, gatavs iet palīgā ikvienam. Bez viņa čaklajām rokām neiztikām talkās pie Lielauces baznīcas.Zigmars arī deva savu artavu uzstādot Dzērvi pagasta centrā.

Bez viņa darba tikuma daudziem zemniekiem būtu grūti iztikt.Cilvēks,kuram var uzticēt darbu,tāds ir mūsu Zigmārs!

Kad viņš kaut ko dara, pajautā, vai esi piekusis? Viņš vienmēr atbild – NĒ! Daudziem jauniem cilvēkiem vajadzētu Zigmaru par piemēru ņemt!

Zigmars ar lielu entuziasmu un darbotiesprieku piedalās visās Lielauces talkās un darbos.

Ja viņam ko palūgsi, nekad nebūs: Nē ,es nevaru!

Sanita Fišere