Daiņa Bušmaņa un Ivara Bušmaņa video

Anita Darģe

Anita ienākusi Lielaucē tikai pirms 4 gadiem un sāka strādā PII “Vecauce” par bērnudārza
audzinātāju. Viņa uzreiz iekļāvās pagasta sabiedriskajā dzīvē, sāka dejot VPDK “Klabdancis”,
piedalījās talkās.
Viņa uzreiz izcēlās ar radošumu itin visā – gan bērnudārzā vadot nodarbības bērniem, gan
Lielauces pasākumos, kuros viņa aicināta aktīvi līdzdarboties. Šogad Anita aktīvi iesaistījusies
Vecauces ev.luteriskās draudzes darbā, sākusi mācīties gleznot.
Lielaucniekus viņa pārsteidza, ka Lielaucē viesojās roku ēnu teātris “Budrugana” no Viļņas.
Tā kā Lietuvas unikālais teātris Latvijā izrādi sniedza pirmo reizi, Ivars palūdz Anitai bērniem
saprotami izstāstīt, kurus stāstus par Lācīti Pūku aktrises ar rokām atveidos. Anita,
ieraudzījusi lietuviešu atsūtīto un Neringas pārtulkoto tekstu, noteica skaidri: to bērni
nesapratīs. Es padomāšu, kā to pieteikt!” Gala iznākumā ar viņas vīra atbalstu un Sintijas
Želves-Bermanes rokās tapa vienreizējs pasaku fejas tēls. Savukārt Tija palīdzēja sagatavot
uzskates materiālus. Pasakas fejas uznācienu balsotāji novērtēja ļoti augstu.
Arī “Gada Lielaucnieka 2022” godināšanas ceremonijā klātesošie pārliecinājās par Anitas
talanta daudzpusību – viņa kopā ar Intu tikko nodziedāja dziesmu Dzērvei.