Gada lielaucnieks

Ļaudis

Daiņa Bušmaņa un Ivara Bušmaņa video

Edgars Cimmermanis

32 zemnieki un piemājas zemju īpašnieki deklarējuši apstrādātās platības atbalsta saņemšanai 2022.gadā. No 2000 ha šogad deklarētajām platībām pusi apstrādā pagasta lielākais lauksaimnieks Raimonda Gintera “Divi Ozoli”. Viņam seko Aigara Verņa “Baltiņi”, Viļņa Reisa “Ezeriņi” un Mārtiņa Eglīša SIA ”Miķelis”. Piektais ir līdz šim mazpieminēta SIA “Medza”.

Edgars Cimmermanis  ir jaunais zemnieks, kurš vēl pirms pieciem gadiem sācis ar četriem liellopiem, kas iegādāti no Alda Muižarāja, un pats izveidojis savu SIA “Medza”.  Šogad Edgars Cimmermanis apstrādā jau 120 hektārus  zemes, ierindojot viņu piektajā vietā starp pagasta zemniekiem. Viņš atzīst, ka vērienā daudz iespaidojies no Aigara Verņa.

Šis gads ir īpašs Edgaram – viņš ir pārņēmis vadību kopuzuzņēmumā ar Aldi Muižarāju SIA “MUIŽARĀJI-MA”, paplašinājis apstrādājamās zemes apjomu un no gaļas liellopu saimniecības pārgājis uz piena lopkopības saimniecību. Tāpēc šogad pastiprināti vācis lopbarību. Novācis arī pašu izaudzētu kukurūzu, un to iepresējis plēves tuneļos. Tagad kūtī aiz Ražotāju kaltes jau ir 78 govis (no kurām 50 slaucamas). Bet būs vēl – šim nolūkam jāiegādājas govis, jāpielāgo kūts, jāoptimizē kalte.

“Šajos laikos jāgādā, lai ir pēc iespējas mazāk roku darba,” pievēršanos piena lopkopībai pamato Edgars. “Kad būs 100 govis, jāgādā ir slaukšanas robots.” Bet pagaidām mehanizēta ir mēslu izvākšana – piemēram invalīdu vāģim pierīkota šķūre, ar ko izvāc šķidros mēslus, vēl ir dzirdnes lopiem un mikseris barošanai, kas krietni atvieglo darbu.  “Vēl tik jāizdomā, kā attīt siena rullī,” funktierē Edgars.

Viņa uzņēmums sniedz lopbarības vākšanas pakalpojumus arī citiem, kā arī ekskavatora pakalpojumus. Un vēl, kas interesanti: Edgars Cimmermanis vada nelielu mūveru jeb latviski – mēbeļu pārvietošanas uzņēmumu ārzemēs, kurš sadarbojas ar lielu japāņu uzņēmumu. Agrāk tas nodarbinājis četrus piecus darbiniekus, bet tagad sakarā ar lielo darba apjomu Latvijā, savu darbību optimizējis līdz vienam diviem darbiniekiem ar busiņu. 

“Uzticība ir galvenais, kas notur šajā biznesā,” saka Edgars un ar šādu devīzi cenšas veidot attiecības arī šeit – Lielaucē. Viņam ir tālejoši interesanti plāni savam pagastam.

Balsojumā par “Gada Lielaucnieku 2022” pārliecinoši uzvarēja Edgars Cimmermanis. No 105 pagasta bibliotēkā un visidati.lv aptaujas portālā saņemtajiem balsojumiem katrs trešais jeb 34 uzskata, ka šis tituls pienākas Edgaram Cimmermanim. Kā “Gada Uzņēmējs 2022” viņš saņēma iegravētu vīna glāzi un dzērveņu vīnu, bet kā “Gada Lielaucnieks” – Tijas Bušmanes darināto Dzērvi.