Daiņa Bušmaņa un Ivara Bušmaņa video

Antra Endzele-Reisa

Vienmēr smaidīga, labā noskaņojumā, strādīga – tādu ik talkā redzam Antru Endzeli-Reisu, ar viņu “Gada Lielaucnieka 2022” godināšanas ceremonijā 3.decembrī iepazīstināja Vilnis Darģis. 

 Viņas darbadiena sākas agri – biedrības čatiņā viņas ieraksti parādās ap trijiem naktī, jo tad jāceļas un jābaro teļi, jāslauc govis. Taču tad, kad mums pārējiem diena sākusies, Reisu ģimene lopus jau apkopusi un līdz vakara slaukšanas reizei var iesaistīties sabiedrības dzīvē. 

Baznīcai ir īpaša vieta Antras apziņā – viņa vienmēr centusies būt klāt baznīcas sakopšanas talkās. Tajās reizēs, kad darba dēļ nav varējusi piedalīties, Reisu saimniecība ieskaitījusi biedrības kontā naudiņu  – lai iznāk pīrāgiem. Tā otrajā talkā, pērn 4.maijā svētku torte bija “Ezeriņu” uzsaukta. Arī šogad Reisu ģimene atsaucās gan baznīcas talkām, gan amūru laišanai pils dīķī. “Kāpēc nepalīdzēt, ja es varu palīdzēt!” – tāda vienmēr atskan Reisu ģimenes atbilde, kad notiek talka vai kāds cits pasākums.

Antra bija biedrības aģents Ķieģeļcepļa mežā, kad meklējām atbilstošāko laiku Sēņu dienas rīkošanai. Viņa ik pa pāris dienām ar fotogrāfijām vēstīja, kas atrodams, lai mikoloģe Inita Dāniele zinātu, kad labāk braukt.

Bet arī pašiem daudz sakopšanas darba vēsturiskajā Mācītājmuižā. Saņēmuši to īpašumā kā nolaistu kolhoza teļu fermu, pamazām to iekārtojuši, no viena gala sāk remontu. Pašlaik vienā tās galā notiek siltināšanas darbi. Tiek sakopts arī Mācītājmuižai piegulošais parks. 

Ir vēl viena Antras aizraušanās, kas raksturo viņu kā labdari. Viņa ir traka uz jaunām eksperimentālām konservēšanas jeb, kā moderni teikt, fermentācijas receptēm. Viņa izmēģina daudzas žurnālos un internetā atrastās receptes, bet ar saviem jaundarinājumiem iepazīstina viesus, radus, draugus, paziņas. Viņa ar prieku dalās, un ja testētājs izrāda interesi, neskopojas arī ar recepti, kā to ieguvusi. Piemēram, samteņu ziedu un piparmētru dzēriens. Tovakar Tija pacienāja visus ar šo neparasto, bet garšīgo dzērienu.