Gada lielaucnieks

Ļaudis

Daiņa Bušmaņa un Ivara Bušmaņa video

Tatjana Popko

Gada Labdare 2022 – Tatjana Popko
Tatjana Popko ir viens no līdzcietīgākajiem un čaklākajiem cilvēkiem Lielaucē, tā “Gada
Lielaucnieka 2022” godināšanas ceremonijā 3.decembrī viņu raksturoja Vilnis Darģis. Tatjana
negaida citu pamudinājumus vai aicinājumus, lai kādam palīdzētu. Taņa ir baltkrieviete, bet
abi kopā ar savu vīru Mečesjavu ieradušies Lielaucē kopā ar vecākiem skolnieka gados, tāpēc
Lielauce sauc par savām mājām.
Kad pavasarī biedrība organizēja talku pie Lielauces pils, Taņa atsaucās pirmā. Burtiski. Talka
sestdienas rītā bija nozīmēta pulksten 9os, bet Taņa jau viena pati rosījās no pulksten 7iem.
Viņa nav skubināma, un ar savu centību aizrauj citus. Arī ap māju “Ezermaļi” viņa apkopj savu
daļu.
Taņa ir līdzcietīga pret kaķiem un putniem. Pie viņas, tāpat kā pie Sanita Elfertes, pamestie
kaķi pielīp. Viņa uzņēmās gādību par kaķi, ko kāds tā īpašnieks atstāja, pārceldamies uz
Angliju. Vai Taņai kāds pateica paldies? Nē, gluži pretēji – bijušais saimnieks vēlāk ieciemojies
vēl pārmeta: “Ko baroji? Vajadzēja noslīcināt!” Arī par putniem Taņa tur rūpi, regulāri
barotavā tos pacienājot
Bet Viļņa stāsts nebija tik daudz par kaķiem un zīlītēm, kaut ar tiem tas sākās. Lūk, vienu
maija rītu viņa nesa kaķiem barību, bet te pēkšņi kāds viņu no aizmugures satvēra ar vējjakas
piedurknes un parāva. Taņa pagriezās un aiz sevis ieraudzīja stārķi. “Sim Sim, vai tas esi tu?”
viņa jautāja, kaut gan atbildes bija skaidra – tas ir tas pats stārķis, ko viņa šad tad pabaroja
iepriekšējā gadā. Šogad viņš vija ģimenes ligzdu lejā elektrības stabā pie kūtiņām. Kad ligzdā
jau parādījās trīs stārķēnu galviņas un iestājās sausais laiks, Taņa nolēma stārķi pabarot.
“Laiks tik sauss, ka pat vardi nekur nevar atrast,” viņa nosprieda un sāka regulāri savam Sim
Sim piedāvāt svaigas gaļas gabaliņus. Stārķis pats jau nāca pie mājas un ārā gaidīja. No visiem
citiem, arī no Mecesjava viņš vairījās. Sim Sim uzticējās tikai Taņai. Tikai Taņa varēja pasaukt
“Sim Sim” un viņš nāca.
“Gatavo savam Sim Sim kūtiņu ziemā,” jau sprieda kaimiņi. Jo tā bieži beidzas stārķu
piebarošanas stāsti. Taņa laikus prata pārtraukt “garantēto minimālo ienākumu” . Tiklīdz
atgriezās mitrais laiks un starķēni paši sāka meklēt barību, tā SimSim veltīgi gaidīja Taņas
pienesumu. Nu viņam, stārķienei un bērniem pašiem bija jāmeklē barība. Tas attaisnojās.
Kad augustā stārķi pulcējās baros, lai laistos prom, arī Sim Sim ar visu ģimeni aizlidoja uz
siltajām zemēm. Tagad Tatjana Popko ziemā baro zīlītes un zvirbuļus, un gaida savu Sim Sim
pavasarī atgriežamies atpakaļ!