Gada lielaucnieks

Ļaudis

Gada iniciatīva – Intai Reisai

Nominācijā “Gada iniciatīva” Inta Reisa izvirzīta par dziesmu “Veltījums dzērvei”, kurai viņa ir gan vārdu, gan mūzikas autore un kuru viņa izpilda kopā ar Anitu Darģi.

Savu dueta partneri Anita Darģe raksturoja ar radošas domāšanas prieku, kas saistās ar pozitīvu domāšanu, pārvarot dažādus šķēršļus un arī ar kaut kā jauna radīšanu. “Inta Reisa ir Lielauces kultūras mantojuma uzturētāja, kā arī vērtību papildinātāja. Viena no nozīmīgākajām jaunradītajām kultūras vērtībām ir Intas dzejas un mūzikas veltījums tieši Lielaucei. Dziesma “Veltījums Dzērvei”  varētu pat kļūt par Lielauces himnu,” šādus vārdus Anita teica “Gada Lielaucnieks 2023” godināšanas ceremonijā 2. decembrī.

Dziesmas priekšvēsture ir šāda: biedrības “Lielauces attīstībai” Dārza svētkos 2022. gada jūlijā Inta nolasīja dzejoli “Veltījums Dzērvei”. Mēģinot pielāgot tam kādu no esošajām melodijām, tas īsti neskanēja un visi klātesošie rosināja Intu pašai sacerēt melodiju. Tā   tapa un dziesmas pirmatskaņojumu varēja dzirdēt iepriekšējā “Gada Lielaucnieka” ceremonijā 2022. gada 3.decembrī. Kopš tā brīža dziesma pāris reižu nodziedāta biedrības pasākumos,  kā arī Vasarsvētkos Vecaucē.

“Intas dzīve un ikdiena ir piepildīta ar mūziku, tāpēc Inta vienmēr ir atsaucīga dažādos pasākumos, spēlējot savu ģitāru un izdziedot dažādas tautasdziesmas,” stāstīja Anita. Arī Dzērves skulptūras atklāšanā Inta ar savu ģitāru visus vedināja nodziedāt “Mazs bij’ tēva novadiņis”. Inta kopā ar Anitu pirmās nodziedāja Lielaucē senāk pierakstīto tautasdziesmas “Tumša naktī, zaļa zālē” versiju.

“Ar savu radošo izdomu, dzirkstošo prieku un mūziku Inta iepriecina Lielauces pansijas ļaudis, kā arī bērnus Halovīnos  un citos svētkos. Viņa iet arī rotaļās kopā ar Lielauces bērniem.” Anita sveica Intu ar pašas Intas sacerētiem vārdiem:
“Dzīve aiziet augšā lejā,
Tomēr arī bezizejā
Smaids, lai nezūd tavā sejā,
Priecājies un griezies dejā!”

Intai Reisai, saņemot balviņu, bija ļoti saviļņota: “Vai cilvēks spēj parunāt pēc šīs mīlestības, ko jūs man sniedzāt!?” Viņa pateicās visiem par atbalstu, pirmkārt, vecākiem, Dievam augšā par spēju dziedāt. Otrkārt Lielauces biedrībai Ivaram par trakām idejām, kas  rauj mūs visus uz priekšu. Treškārt, mazbērniem un savai meitai par atbalstu “Ja jums šī dzērves dziesma gāja pie sirds, es esmu ļoti laimīga,” viņa teica un solīja, ka “gan jau vēl būs kāda dzeja””.

Nākamā gadā biedrība “Lielauces attīstībai” iecerējusi ierakstīt dziesmu profesionālā studijā un radīt šai dziesmai videoklipu.

Vairāk: https://lielauce.lv/dziesmas-dzervei-pirmatskanojums/