Folklora

GARAMANTAS

“Tumšā naktī, zaļā zālē” pierakstīta Lielaucē

Ikviens zina smeldzīgo tautasdziesmu “Tumša nakte, zaļa zāle” ar aizkustinošiem vārdiem: tumšā naktī pazuda kumeliņš, viss dieva rociņās, nokrīt migla un kumeliņš laimīgi atradies. 19. gadsimta beigās Jurjānu Andrejs Lielaucē pierakstīja atšķirīgu dziesmas melodiju ar citādiem vārdiem.

Andrejs Jurjāns (1856-1922) pēc piedalīšanās Pirmo vispārīgo latviešu dziedāšanas svētku kopkorī (1873) nolēma studēt mūziku un vēlāk – vākt latviešu tautasdziesmas. No 1882. gada līdz Latvijas valsts dibināšanai strādāja Harkivā – mācīja mūzikas teoriju, mežraga spēli, koru diriģēšanu turienes Ķeizariskās mūzikas biedrības mūzikas skolā, tur vadīja Harkovas Latviešu palīdzības biedrības kori. Bet vasarās devās mūzikas folkloras vākšanas ekspedīcijās Latvijā, piepalīdzot citiem un arī  Rīgas Latviešu biedrībai. starpniecību. Pavisam Andreja Jurjāna rīcībā bija nonākušas ap 2700 tautas mūzikas vienību Sevišķi aktīvi tautasdziesmas viņš pats vāca 1891. un 1892. gada vasarās – iespējams, tajā laikā Lielaucē pierakstīta “Tumšā naktī, zaļā zālē”, kurai ir garāks teksts nekā visiem zināmajā dziesmas versijā. Otrajā un trešajā pantiņā atklājas, kāpēc kumeliņš tik ļoti vajadzīgs.

Šo tautasdziesmas melodiju pamanīja un klavierēm apdarināja komponists Jāzeps Vītols. 1906. gadā izdotajā Jāzepa Vītola sastāstītajā izlasē “200 latviešu tautasdziesmas” tā atrodama 34.lappusē ar piebildi zem notīm, ka to Lielaucē pierakstījis Jurjāns . 

Tautasdziesmu “Tumšā naktī, zaļā zālē” Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājumos šoziem atrada Ivars Bušmanis un uzaicināja Intu Reisu un Anitu Darģi to nodziedāt Vecauces Vasarasvētkos 28.maijā (skat. video). Tā bija tautasdziesmas atgriešanās šai novadā pēc 120 gadiem.

Savukārt savā pieraksta vietā – Lielaucē to pirmoreiz iestudēja un izpildīja Aleksandra Špicberga un Vladimirs Kudrins biedrības “Lielauces attīstībai” organizētajā koncertā uz Lielauces ezera 2023. gada 15. jūlijā (skat. video).

Tautasdziesmas vārdi:


Tumšā naktī, zaļā zālē
Laukā laižu kumeliņu.
Nu, dieviņi, tavā ziņā,
Nu tavās rociņās.
 
Citi vīri rudzus sēja,
Man ciliņas* neecētas.
Ko ecēšu es ciliņas,
Nav man bēra kumeliņa.
 
Ķīlām devu meitu mātei
Savu bēru kumeliņu.
Lai citam(i) neapsola
Patīkamo līgaviņu.
 
*ciliņas (apvidvārds) – velēnas, rudenī neaparta zeme