Dr. Karls Dītrihs Vērts

(1747– 1811) ir vācu tautības luterāņu mācītājs Lielauces draudzē, kurš 1806.gadā  izplatījis “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmugrāmatu”.

Jānis Vilhelms Zakranovičs

(1836–1908)  bija žurnālists, mācītājs, literāts. 28 gadus kalpoja Lielauces draudzei un bija mācītājs Lielaucē un Īlē.

Kārlis Voldemārs Beldavs

(1868–1936) – mācītājs un izglītības darbinieks, Saeimas deputāts, izglītības ministrs, no 1908. līdz 1915. gadam Lielauces mācītājs.