Lielauces muiža

Vēsture

Lielauces pils sākotnējais izskats

Lielauces pils uzcelta 19. gs. divdesmitajos gados, kad muiža nonāca Vecauces muižas īpašnieka Karla fon Mēdema rokās.  Tā bija ampīra stilā celta divstāvu ēka ar kārniņiem klātu četrslīpju jumtu un plašiem pagrabiem. Tā bija garenbūve ar centrālo rizalītu un portiku. Rundāles pils muzeja arhīvā ir fotogrāfijas no pils sākotnējā izskata no abām pusēm, kas fotografētas ap 1871. gadu – tūlīt pēc tam, kad to nopirka Krievijas justīcijas ministrs grāfs Konstantīns fon Pālens. Tad pils jau bija pastāvējusi 50 gadus fon Mēdemu dzimtas un fon Kleistu (Loss) dzimtas īpašums.

Pirmā pārbūve
19.gs. 70.-ajos gados

19. gs. 70. gados, kad pili pārņem Pāleni, tās parka fasāde paplašināta dienvidrietumu virzienā.

Otrā pārbūve
1902. gadā

Pils nodega (visticamāk, no pārkurināšanas) naktī no 20. uz 21. novembri  1901. gadā. Pils īpašnieks grāfs Konstantīns fon Pālens tās atjaunošanai uzaicināja vācu arhitektu Iversu. Pils tika pilnībā pārbūvēta, saglabājot tikai palladio tipa austrumu sienu. Rietumu pusē tai tika piebūvēts jauns korpuss ar ieeju. Pils ieguva neoklasicisma veidolu ar mansarda jumtu un asimetrisku šķērskorpusu ar dekoratīvu frontonu galvenajā fasādē. Pils fasādes apdare tika pieskaņota jaunajām eklektisma tendencēm – parādās rustojums apmetumā, manierīgas balustrādes un meandru frīzes. Pilī tika likvidēts mantelskurstenis, izbūvēta baltā virtuve,  iebūvēta ūdensapgāde ar ūdensvadu no avota.

Trešā pārbūve 1927./1928. gadā

Trešās  pārbūve notika tūlīt pēc tam, kad to savā īpašumā pārņēma Latvijas Universitātes lauksaimniecības fakultāte un pielāgo iekštelpas studentu mācību prakšu vajadzībām.

Ceturtā pārbūve
1973. gadā

Ceturtajā pārbūvē tika paplašināti mansarda logi un nojaukts mazais frontons.  paplašināšanas un mazā frontona nojaukšanas 1973. gadā. 

Vēlāk 2004.–2007. gadā LLU nomnieks – sabiedrība “Falks” – pārkrāsoja fasādes, pirmā stāva zāles, veica telpu grupu renovācija 2.stāvā, iekārtojot sanitāros mezglus atsevišķām telpām. Atsevišķā projektā tika sakārtota notekūdeņu un kanalizācijas sistēma. Tika veikta logu nomaiņa mansarda stāvā un 1.stāva verandā, un jumta virsgaismu ar stikla pakešu aizpildījumu.

Sagatavots pēc Mg. art. Daiņa Bruģa pētījuma par Lielauces pils vēsturi un Nacionālās Kultūras mantojuma pārvaldes materiāliem.