Notikumi

Lielauce

13. maijā – spiningošanas sacensības Lielauces ezerā

Šī Lielauces ezera līdaka ir vēl noķerama! To aizpagājušajā vasarā  noķēra makšķernieks Edgars Kukutis (attēlā) un atlaida to atpakaļ ezerā. Kurš noķers lielāko līdaku – tāda būs Lielauces spiningošanas sacensību galvenā intriga! Vēl bez šīs intrigas un lielākā loma īpašnieka titula vērts pacensties arī par balvām – “Salmo” dāvanu kartēm un balvām (balvu fonds 785 eiro).

Lielauces ezers ir iecienīta makšķerēšanas vieta. Pie tā piegulošais Vīķu purvs ir īpaši aizsargājamā dabas teritorija. To apsaimnieko un zivis ezerā ir laidis VAS “Latvijas valsts meži”. Kaut ezers blakus, Lielaucē nav notikušas tādas demokrātiskas makšķernieku sacensības, kas būtu pieejamas ikvienam novada iedzīvotājam.

Vienīgais, kas Lielaucē notiek ik gadus – VAS “Latvijas valsts meži” “mammadaba” spiningošanas čempionāta divi posmi. Ik gadus tajā startā 6 komandas, bet zīmīgi, ka nav komandas no Lielauces. Iemesls: pārāk augsta dalības maksa (EUR 250 par 6 posmiem vai 50 EUR par vienu). Tas padarījis šīs sacensības par elitārām, kurā piedalās ļoti labi ekipēti spiningotāji, kuri atbrauc ar saviem laivu elektromotoriem un eholotēm, bet nav pieejamas vietējiem makšķerniekiem.

Latvijā ir daudz dažādu spiningošanas sacensību, kuras visas ir komercsacensības ar augstu pieteikšanās maksu. Reti ir gadījumi, kad pašvaldība atbalsta šādas sacensības, kurās nav dalības maksas (laivu noma un licence gan visur ir makšķernieka ziņā). Labais piemērs ir pērn Jēkabpils novada pašvaldības organizētās sacensības Baļotes ezerā. Savukārt sacensībās Saulkrastu novadā, ko Lādes ezerā organizēja pašvaldības sporta centrs, dalības maksa bija 10 eiro. 

Šoreiz Dobeles novada pašvaldība 2023. gada projektu konkursā “Par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību sporta projektiem Dobeles novadā” ir piešķīrusi finansējumu 28 projektiem, to skaitā, arī biedrībai “Lielauces attīstībai” spiningošanas sacensību organizēšanai Lielauces ezerā. 

Šis projekts dod iespēju ikvienam Lielauces pagasta un visa Dobeles novada makšķerniekam iespēju piedalīties sacensībās (bez dalības maksas) un sacensību noslēgumā piedalīties pieredzes apmaiņā, kopīgā zivju zupas ēšanā un muzikālu priekšnesumu baudīšanā. Sacensību galvenais tiesnesis būs pieredzējušais Aldis Sāvičs, “Makšķernieku gadagrāmatas” autors, “mammadaba” spiningošanas čempionāta galvenais tiesnesis. Zivis zupai nozvejot apsolījis Zigmārs Zizlāns, zupu vārīs Inga Eglīte, bet klātesošos ar ģitārspēli un dziedājumu izklaidēs Juris Pavlovs.

Sacensībās jāpiesakās komandām (pa diviem makšķerniekiem katrā), līdz 10. maijam (ieskaitot) piezvanot uz LVM Lielauces ezera laivu bāzi Arnim Fišeram pa tālruni +371 26556771 (var arī Whatsapp lietotnē uz šo numuru). Pieteikumā jānorāda  komandas dalībnieku vārdu, uzvārdu, komandas nosaukumu, tālruņa numuru. Gaidām 13.maija saullēktā plkst.5 no rīta Lielauces ezera laivu bāzē! Sacensībās kā sponsors iesaistījies arī SIA “Salmo”, kurš ar savām balvām ir dubultojis sākotnēji paredzēto pašvaldības piešķirto balvu fondu.

 

Spiningošanas sacensību nolikums Lielauces ezerā

 1. Sacensību mērķis
 • Veicināt tautas sportu – fiziskās aktivitātes bez vecuma ierobežojuma.
 • Lielauces ezera popularizēšana un apmeklētības palielināšana.
 • Nostiprināt sacensību dalībnieku veselību, aktīvu brīvā laika pavadīšanu.
 • Labāko sacensību dalībnieku un komandu noteikšana un apbalvošana.
 • Sociālā saskarsme un pieredzes apmaiņa starp makšķerniekiem. 
 1. Vieta un laiks 

Sacensības kopā ar apbalvošanu notiek “Latvijas valsts mežu” apsaimniekotajā Lielauces ezerā  2023. gada 13. maijā no plkst. 5 līdz plkst. 14.

Pulcēšanās un laivu ielaišanas vieta “Latvijas valsts mežu” Lielauces ezeru laivu bāzē 13.maijā plkst. 5, kad sāksies līnija, instruktāža, numuru izdalīšana.

Sacensību laiks 6 stundas (5:30 līdz 11:30). Pēc tam rezultātu apkopošana un apstiprināšana, kopīga zivju zupa, pieredzes apmaiņa, muzikanta priekšnesumi, apbalvošana.

 1. Sacensību organizators un atbalstītāji

Pasākumu organizē: biedrība “Lielauces attīstībai”( Ivars Bušmanis +371 29152230)

Atbildīgais par sacensību norisi: Zigmārs Zizlāns (+371 22448501)

Galvenais tiesnesis: Aldis Sāvičs (+371 26555501)

Sacensību atbalstītāji: Dobeles novada pašvaldība (atbalsta finansiāli), AS “Latvijas valsts meži”, SIA “Salmo”.

 1. Sacensību dalībnieki

Sacensībās piedalās komandas no Dobeles novada.  

Komandas sastāvā ir viena laivas ekipāža ar diviem dalībniekiem katrā.

Sacensībās vērtēs komandu rezultātus un individuālos rezultātus.

Līdzi jābūt viedtālrunim, fotoaparātam vai cita veida kamerai. 

Sacensību dalībnieku skaits ir ierobežots, ko nosaka ezeros esošo laivu skaits. Priekšroka būs komandām, kuras pirmās pieteikušās.

Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei.

Pieteikšanās sacensībām līdz šā gada 10. maijam.

 1. Komandu reģistrācija

Komandas tiek reģistrētas AS “Latvijas valsts meži” laivu bāzē līdz 10. maijam (ieskaitot) pie Arņa Fišera – pa tālruni +371 26556771 (var arī Whatsapp lietotnē uz šo numuru). 

Pieteikumā norādīt: komandas dalībnieku vārdu, uzvārdu, komandas nosaukumu, tālruņa numuru. 

Komandu dalībniekiem portālā “Mana cope” pirms sacensībām jāiegādājas konkrētā ezera licence.

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu, kā arī sacensību dalībnieku vārdu un komandu nosaukumu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

 1. Sacensību noteikumi

Sacensības notiek īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ievērojot šo teritoriju aizsardzības un Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Dabas aizsardzības prasība – aizliegts uzturēties sezonas liegumā un
aizliegts ar laivu piebraukt tuvāk par 75 m no krasta.

Sacensību precīzu sākuma laiku nosaka galvenais tiesnesis. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums 6 stundas.

Spiningojot atļauts izmantot vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju – vizuli (laivā spiningu skaits neierobežots). Izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.

Sacensību laikā laivas nedrīkst atrasties viena no otras tuvāk par 50 metriem.

Dalībnieka (laivas ekipāžas) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, tiek diskvalificēta. 

Spiningošana notiek no laivas (divi dalībnieki vienā laivā). Dalībnieki startē ar laivu bāzes laivām vai Lielauces ezerā reģistrētajām privātajām laivām.

Komanda noķerto līdaku (virs 50 cm) vai asari (virs 20 cm) ievieto mērsilē un nofotografē to ar fotoaparātu, mobilo telefonu vai cita veida kameru tā, lai precīzi būtu redzamas mērsiles atzīmes un tās augstākā mala kā pilnīgi taisns četrstūris (bez malas sāniem) skatā no augšas (objektīvam jāatrodas precīzi mērāmas zivs centrā virs jau minētās malas līdakas, vai asara garuma noteikšanai un komandai piešķirtais identifikators (jānovieto tā, lai neizslēgtu iepriekš minētos nosacījumus).

Pēc zivju nomērīšanas, un to garuma piefiksēšanas lomu lapā, zivis saudzīgi atlaiž atpakaļ ezerā (ne vēlāk kā minūtes laikā pēc nomērīšanas), atlaišanas momentu filmējot ar fotoaparātu, mobilo telefonu vai cita veida kameru.

Ja zivs tiek paturēta lomā, minūtes laikā zivi nogalina un nogriež astes spuru, šo darbību fiksējot nofilmējot. 

Visi rezultāti tiek iesniegti elektroniski, izmantojot vietni lomulapa.mammadaba.lv – katrai komandai tiks izveidota pieeja īsi pirms sacensību sākuma un uz vietas tiks veikta instruktāža par rezultātu iesniegšanu. 

Vāja interneta pārklājuma gadījumā komandas tiks nodrošinātas ar atsevišķām lomu lapām, kurās informācija tiks sarakstīta un sacensību nobeigumā lomu lapas nodotas galvenajam tiesnesim, kurš šos rezultātus ievadīs sistēmā manuāli. 

Lomu lapā ievietoto datu neatbilstības gadījumā, komanda tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis. Nesportiskas uzvedības (piebraukšana tuvāk par noteikto attālumu, nenovīdīga, izsmejoša attieksme un ņirgāšanās pret sacensību biedriem un organizatoriem) gadījumā komanda tiek diskvalificēta, lēmumu pieņem sacensību galvenais tiesnesis.  

Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi.

Sacensības tiks filmētas un fotografētas publicitātes nolūkiem.

 1. Uzvarētāju noteikšana

Sacensībās tiek noteiktas labākās komandas. Vērtēti tiek punkti atbilstoši komandas divdesmit lielāko noķerto līdaku un asaru garumu kvadrātu summai. 

Pirmo vietu piešķir komandai, kura ieguvusi lielāko punktu summu. Nosakot kopvērtējumu ezerā, vienādas punktu summas gadījumā uzvar komanda, kuras dalībnieks izvilcis lielāku zivi. 

Individuāli tiek vērtēti lielākās zivs ieguvēji.

 1. Apbalvošana

Tiek apbalvoti:

 • Sacensību 1.–3. vietu ieguvējas komandas (balvas un dāvanu kartes no SIA “Salmo”).
 • Sacensību dienas trīs lielākās zivs pieveicēji, kuri nav no uzvarētāju komandām (2 lielākās līdakas, 1 lielākais asaris, balvas no SIA “Salmo”).
 • Divas pārsteiguma balvas pēc sacensību galvenā tiesneša ieskatiem.
 • Komandas tiek apbalvotas ar balvām”:
  1. vietai – dāvanu karte un balvas 210 EUR vērtībā,
  2. vietai – dāvanu karte 100 EUR vērtībā,
  3. vietai –  dāvanu karte 75 EUR vērtībā.
 • Individuālo balvu fonds (kopskaitā piecas balvas) 270 EUR.

Sacensību organizatori aicina dalībniekus noslēgumā piedalīties pieredzes apmaiņā, kopīgā zivju zupas ēšanā un muzikālu priekšnesumu baudīšanā.