Notikumi

Lielauce

12. augustā – spiningošanas sacensības “Lielauces asaris” Lielauces ezerā

 

NOLIKUMS

Sacensību mērķis

1. Popularizēt spiningošanu no laivām kā veselīgu un aktīvu atpūtu ne tikai pieaugušajiem, bet arī vecākiem kopā ar bērniem.

2. Popularizēt Lielauces ezeru un palielināt apmeklētību.

3. Makšķernieku pieredzes apmaiņas un jaunu iemaņu iegūšanas veicināšana.

4. Godīga sacensības gara veicināšana.

Sacensību norises vieta, laiks un dienas kārtība

Sacensības notiek 2023. gada 12.augustā Lielauces ezerā.

Reģistrācija no plkst. 7:00 – 7:45 AS “Latvijas valsts mežu” Lielauces ezera laivu bāzē.

Starts plkst. 8:00.

Finišs plkst. 13:00.

Rezultātu apkopošana līdz plkst. 13:30.

Apbalvošana plkst. 13:45

Sacensību organizators un atbildīgās personas (tiesnesis)

Organizators: biedrība “Lielauces attīstībai”.

Atbildīgais par sacensību norisi (tiesnesis): Edgars Dejus, tālr. +37129667409

Atbildīgais par organizatoriskiem jautājumiem Zigmārs Zizlāns, tālr. +37122 448501

Atbildīgais par nodrošinājumu ar laivām Arnis Fišers, tālr. +37129160918

Sacensību dalībnieki

Komandas 2 personu sastāvā ar derīgām makšķerēšanas kartēm un ezera licencēm (jāiegādājas mobilajā lietotnē “Mana cope”).

Ja kāds no dalībniekiem ir atbrīvots no makšķerēšanas kartes iegādes, jābūt līdzi dokumentam, kas apliecina tiesības makšķerēt bez makšķerēšanas kartes.

Dalībnieki paši atbild par savu drošību uz ūdens, par ko apliecina reģistrējoties sacensībām.

Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki ar savu parakstu apliecina, ka viņa veselības stāvoklis atļauj piedalīties sacensībās.

Sacensību organizatoram ir tiesības atteikt dalību dalībniekiem, izskaidrojot atteikuma iemeslu.

Dalībniekiem jāievēro visi likumi un normatīvie akti, kas ir spēkā makšķerēšanas vietā un laikā.

Sacensību komandas reģistrācija

Sacensību komandu skaits ir ierobežots.

Pieteikumu reģistrācijai sūtīt uz e-pastu lielaucesasaris@inbox.lv, norādot sekojošu informāciju – komandas nosaukums, dalībnieku vārdi, uzvārdi, vecums, kontakttālruņi.

Organizatori pēc pieteikuma saņemšanas apstiprinās rezervāciju, pēc kā jāiemaksā dalības maksa.

Dalības maksa EUR 10,00 no komandas. Dalības maksu iemaksā biedrības “Lielauces attīstībai” (Reģ. Nr. 40008286511) AS Swedbank kontā Nr.: LV33HABA0551046562721 (bankas kods: HABALV22) ar atzīmi “Dalības maksa “Lielauces asaris 2023”. Dalības maksa tiks izmantota tikai balvu iegādei.

Pēc dalības maksas saņemšanas organizatori rezervēs laivu Lielauces ezera laivu bāzē.

Priekšroka būs komandām, kuras pirmās pieteikušās un veikušas organizatoru norādītās darbības reģistrācijas pabeigšanai.

Sacensību noteikumi

Dalībnieki startē ar Lielauces ezerā reģistrētām laivām. Ir atļauts lietot tikai elektromotorus vai airus.

Sacensības notiek īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, ievērojot šo teritoriju aizsardzības un Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Dabas aizsardzības prasība – aizliegts uzturēties sezonas liegumā un aizliegts ar laivu piebraukt tuvāk par 75 m no krasta.

Vienlaicīgi atļauts izmantot vienu spiningu, kas aprīkots ar mākslīgas ēsmas imitāciju – vizuli. Laivā spiningu skaits neierobežots.

Aizliegts velcēt un par ēsmu izmantot dzīvas vai beigtas zivtiņas.

Sacensību laikā laivas nedrīkst pietuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem.

Bez tiesnešu atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.

Aizliegts izrādīt klaju necieņu pret citiem sacensību dalībniekiem, tiesnešiem, organizatoriem un to pieņemtajiem lēmumiem.

Nedrīkst jebkādā veidā traucēt citiem makšķerniekiem.

Aizliegts piedalīties sacensībās alkohola reibumā.

Aizliegts pieteikt reģistrācijai un sūtīt fotogrāfijas ar zivīm, kuras nav iegūtas sacensību norises laikā vai ir iegūtas negodīgā vai nesportiskā veidā.

Kopvērtējumā tiek ieskaitīti asari no 15 cm garuma.

Par asari, atkarībā no tā garuma, tiek piešķirts šāds punktu daudzums:

no 15 cm līdz 19,9 cm tiek piešķirts 1 punkts;
no 20 cm tiek piešķirti punkti attiecīgo cm apmērā (piemēram, 20 cm – 20 punkti, 23 cm – 23 punkti);
kurš kaut nedaudz pārsniedz pilnus cm, piemēram – 22,4 cm, tiek piešķirti 23 punkti
Kopvērtējumā tiek ieskaitīti komandas 10 lielākie asari.

Katru noķerto asari (no 15 cm) nofotografē uz laivu bāzes izsniegtas mērsiles un iesūta reģistrācijai Whatsapp lietotnē. Numurs, uz kuru būs jāsūta fotogrāfija, tiks paziņots, klātienē reģistrējoties sacensībām.

Zivs jāfotografē ar redzamu zivs kreiso sānu, tās galvai jāatduras pret mērsiles nulles punktu un jābūt precīzi redzamām mērsiles atzīmēm. Fotogrāfijā jābūt redzamam komandas identifikatoram, kas tiks piešķirts sacensību dienā.

Asarus līdz 29,9 cm drīkst paturēt lomā.

Ja tiek noķerts 30 cm vai garāks asaris, tas jāatlaiž un obligāti jāiesūta arī tā atlaišanas video.

Ja kāds no dalībniekiem ir pārkāpis sacensību noteikumus, komanda tiek diskvalificēta.

Ja netiek ievērots finiša laiks, komanda tiek diskvalificēta.

Rezultātu vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

Pirmo vietu piešķir komandai, kura ieguvusi lielāko punktu summu.

Vienāda punktu skaita gadījumā uzvar komanda, kuras dalībnieks izvilcis lielāko asari.

Pirmās vietas ieguvējs saņem VAS “Latvijas valsts meži” dāvāto ceļojošo kausu, uz kura būs norādīti uzvarētāju vārdi. Kausa pastāvīgā atrašanās vieta būs Lielauces ezera laivu bāzē.

Balvas saņems trīs labākās komandas.

Apbalvoti tiks:

dalībnieks par lielāko noķerto asari
jaunākais sacensību dalībnieks

Drošība, datu aizsardzība, filmēšana un fotografēšana

Reģistrējoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka organizatori drīkst izmantot viņa nodotos datus savām vajadzībām ciktāl tas attiecas uz šo sacensību organizēšanu, norisi un atskaitēm pēc tām.

Dalībnieks dod atļauju sacensību organizatoriem sava vārda, uzvārda, kā arī sacensību protokolu, pasākuma foto un videomateriālu publicēšanu interneta vietnēs, soctīklos utt.