Kalpaka kauja

 

Vēsture

Pieminekļa tapšana

Šim nolūkam tika izveidota Lielauces kaujas pieminekļa celšanas biedrība, tajā bija 34 biedri. 1934. gadā pieminekļa komiteja vāca līdzekļus, un savāca 18 000 latu.

Pieminekļa projekta autors ir arhitekts P. Dreimanis, izgatavojis J. Sieriņš Saldū.

Pieminekli ierosināja tika celts pēc vietējo ļaužu iniciatīvas un par ziedojumiem.

Piemineklis veidots no pelēkā granīta bluķiem, priekšpusē iemontēta melna granīta plāksne ar tekstu “Še notika / pulkveža Kalpaka / bataljona kauja / 1919. g naktī no / 15. uz 16. janvāri.”. Kaujā krita četri karavīri (lnt. Dambītis, lnt. F. Liepa, vsrž. Burmeisters, kara ierēdnis V. Cīrulis).

Pieminekli iznīcināja 1950. gadu sākumā, tas atjaunots 1989. – 1991. gadā, izmantojot oriģinālo plāksni, kas gan ir pāršķelta divās daļās. Atjaunojumā plāksne vairs nav vērsta pret baznīcu, bet uz Lielauces centru.