Notikumi

Lielauce

Sestdienas rītā notika jau 9. talka pēdējo divu gadu laikā – šoreiz Lielauces baznīcas drupās talcinieki izbūvēja jumtiņu  ieejai baznīcā no dienvidu puses. Par to jāpateicas būvētājiem – Naurim Kalniņam, Linardam Klemiato un Raimondam Vernim. Kokmateriālus, skrūves, naglas un jumta loksnes ziedoja Raimonds Vernis un Ivars Bušmanis.

Tikmēr trīs vīri – Viorels Prepeļica, Zigmārs Staņislavskis un Ivars Bušmanis pļāva zāli un trimerēja ataugušos krūmus. Tija Bušmane un Sanita Fišere lasīja zarus un dedzināja tos ugunskurā. Raimonds un Zigmārs novāca pa ziemu nokritušos kokus.  Tija sagādāja pīrāgus, tēju un kafiju talciniekiem.

Nākamajā talkā būs nepieciešama traktortehnikas iesaiste – miniekskavatori un traktora piekabes, , lai izlīdzinātu profilu, kā arī  daudz vairāk talcinieku, lai ielasītu būvgružus, dažādas lauskas traktora piekabē.

Pēc uzspridzināšanas Otrajā pasaules karā 1944. gadā Lielauces baznīca stāvēja sagrauta, līdz biedrība “Lielauces attīstībai” 2021. gada pavasarī uzņēmās iniciatīvu par tās sakopšanu. Divu gadu laikā biedrība noorganizēja astoņas talkas, kurās atbrīvoja baznīcu no apauguma un gruvešiem ārpusē, attīrīja ieeju baznīcā un izveda gruvešiem plānots atbrīvot iekšpusi. Visi darbi veikti saziņā ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Zemgales reģionālo nodaļu, jo Lielauces luterāņu baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis. Pērn ar īstenots Lielauces baznīcas mūru iekonservēšanas priekšizpētes projekts, ko biedrība “Lielauces attīstībai” veica par VAS  “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2022 līdzekļiem. Priekšizpēti veica SIA “Verti” arhitekta Ērika Cērpiņa vadībā. Tās gaitā baznīcas mūri tika vizuāli tehniski apsekoti, veikta fotofiksācija, instrumentāri uzmērīti, uzrasēti ortoskati, drupu virszemes daļas plāni, sagatavota atskaite un iesniegtas rekomendācijas.

Šobrīd Valsts kultūrkapitāla fonda Zemgales kultūras programmai iesniegts biedrības projekts informācijas stendam pie baznīcas.  Nākamais solis arhitektūras pieminekļa pieejamības nodrošināšanā ir baznīcas mūru iekonservēšana, kuram finansējumu biedrība vēl meklē.